Waarvoor kan je terecht zonder afspraak: het aankopen van vuilniszakken, het inschrijven voor activiteiten, het kopen van toegangstickets, het afhalen van aangevraagde documenten (bvb. attesten), toeristische informatie, het reserveren van een zaal, het afhalen van een sleutel, …

De meeste van onze diensten werken nog steeds op afspraak. Zo moet je bij de dienst Burgerzaken (identiteitskaarten, rijbewijzen, burgerlijke stand, reispassen, …) een afspraak maken. Ook de dienst Omgeving (bouwvergunningen, stedenbouwkundige inlichtingen, …) werkt nog steeds op afspraak.

 

Hoe maak je een afspraak?

Gemeentehuis

  • Online (Burgerzaken & Omgeving): Maak een afspraak
  • Telefonisch via 011 58 62 62
  • Persoonlijk bij de medewerkers van het onthaal

 

OCMW

  • Telefonisch via 011 49 03 56
Maak een afspraak