Wat zijn/doen adviesraden?

 

Beleid voeren is een hele puzzel die gelegd moet worden. Adviesraden vormen een belangrijk stukje van deze puzzel. Via deze raden kan het bestuur niet enkel informeren maar ook waardevol advies inwinnen en samen organiseren. Iedereen is welkom! Niet enkel specialisten horen thuis in een adviesraad, ook gewone burgers met interesse voor bepaalde thema’s en vooral iedereen met de nodige dosis enthousiasme en engagement om mee te werken aan een betere gemeente. Elke adviesraad werkt rond een eigen thema: van jeugd tot senioren, van wonen tot mobiliteit, …

Bestuur & Diensten Adviesraden