GECORO


De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening adviseert de gemeenteraad bij de opmaak van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van correcte uitvoeringsplannen. Verder verstrekt de raad advies over stedenbouwkundige verordeningen, bezwaarschriften en vergunningsaanvragen.

De samenstelling van de GECORO wordt hier binnenkort bekendgemaakt.

Bestuur & Diensten Adviesraden GECORO