Gemeente


Jaarrekening Lokaal Bestuur 2020 (publicatie: 25/06/2021)

Jaarrekening gemeente 2019 (publicatie: 16/07/2020)

Jaarrekening gemeente 2018 (publicatie: 02/07/2019)

Budgetwijziging 2019/1 (publicatie: 02/07/2019)

OCMW


Jaarrekening OCMW 2019 (publicatie: 16/07/2020)

Jaarrekening OCMW 2018 (publicatie: 21/05/2019)

J-schema’s (publicatie: 21/05/2019)

TJ-schema’s (publicatie: 21/05/2019)

AGB


Jaarrekening AGB 2019 (publicatie: 15/07/2020)

Jaarrekening AGB 2018 (publicatie: 03/07/2019)

 

Bestuur & Diensten Beleidsplannen Jaarrekening