Meerjarenplan 2014-2019


Het meerjarenplan is het document dat aan de start van de beleidscyclus wordt opgemaakt voor de duur van de ganse beleidscyclus  (6  jaar).

Dat betekent dat  het gemeente- en OCMW-bestuur uit de missie en de visie haar strategie heeft vertaald in beleidsdoelstellingen voor de zes jaren van de beleidscyclus. Het meerjarenplan geeft met andere woorden een inzicht in de wijze waarop het bestuur haar strategie wenst te realiseren in de komende 6 jaar. Hiervoor worden beleidsdoelstellingen en actieplannen geformuleerd die inzicht geven in wat de organisatie wil bereiken en hoe ze dat gaat doen.

Hieronder kan je de meerjarenplannen 2014 – 2019  downloaden.

  Meerjarenplan gemeente 2014-2019

  Meerjarenplan OCMW 2014-2019

Bestuur & Diensten Beleidsplannen Meerjarenplanning