Het meerjarenplan is het document dat aan de start van de beleidscyclus wordt opgemaakt voor de duur van de ganse beleidscyclus (6  jaar).

Dat betekent dat  het gemeente-, OCMW- & AGB-bestuur uit de missie en de visie haar strategie heeft vertaald in beleidsdoelstellingen voor de zes jaren van de beleidscyclus. Het meerjarenplan geeft met andere woorden een inzicht in de wijze waarop het bestuur haar strategie wenst te realiseren in de komende 6 jaar. Hiervoor worden beleidsdoelstellingen en actieplannen geformuleerd die inzicht geven in wat de organisatie wil bereiken en hoe ze dat gaat doen.

Op 13 februari 2020 werd het meerjarenplan voorgesteld aan de bevolking in GC Den Hoek. Tijdens dit toelichtingsmoment kregen de leden van de adviesraden en geïnteresseerde inwoners een samenvatting van het plan voor 2020-2025. Hieronder vind je de brochure en de presentatie:

Meerjarenplan 2020-2025


Hieronder kan je  de meerjarenplannen 2020 – 2025  downloaden.

Lokaal Bestuur Kortenaken

(goedgekeurd op 17/12/2019 – gepubliceerd op 18/12/2019)

AGB Kortenaken

(goedgekeurd op 17/12/2019 – gepubliceerd op 18/12/2019)

KANA

(goedgekeurd op 17/12/2019 – gepubliceerd op 24/12/2019)

Bestuur & Diensten Beleidsplannen Meerjarenplanning