Besluiten van de burgemeester

Besluit van de burgemeester van 20 juni 2022 inzake de aanstelling van woningcontroleurs (publicatie 20/06/2022)

Besluit van de burgemeester van 21 februari 2022 inzake de noodkap van bomen te Miskom (publicatie: 21/02/2022)

Besluit van de burgemeester 9 december 2021 inzake parkeerverbod ‘Kortenaken verlicht’ (publicatie: 09/2021)

Besluit van de burgemeester 1 september 2021 inzake de opheffing van het toegangsverbod Kapel De Verlosser (publicatie: 01/09/2021)

Besluit van de burgemeester 28 mei 2021 inzake coronamaatregelen buitenschoolse activiteiten (publicatie: 28/05/2021)

Besluit van de burgemeester 17 mei 2021 houdende machtiging voor burgerlijke stand en bevolkingsadministratie (publicatie: 18/05/2021)

Besluit van de burgemeester 17 mei 2021 houdende machtiging voor het strafregister  (publicatie: 18/05/2021)

Besluit van de burgemeester 15 maart 2021 betreffende een tijdelijk toegangsverbod tot kapel ‘De Verlosser’ (publicatie: 16/03/2021)

Besluit van de burgemeester 3 november 2020 betreffende de sluiting van de gemeentelijke zalen (publicatie: 03/11/2020)

Besluit van de burgemeester 17 augustus 2020 betreffende maatregelen i.k.v. Covid-19 (publicatie 19/08/2020)

Besluit van de burgemeester 30 juli 2020 betreffende het verplicht dragen van mondmaskers op het recyclagepark  (publicatie 30/07/2020)

Besluit van de burgemeester 28 juli 2020 betreffende de organisatie van kermissen, gemeentelijke activiteiten en gebruik gemeentelijke zalen (publicatie 28/07/2020)

Besluit van de burgemeester 7 april 2020 betreffende de organisatie van de vergaderingen van de lokale bestuursorganen (publicatie 07/04/2020)

Politiebesluit van de burgemeester 16 november 2019 betreffende de sluiting van de kerk van Kersbeek-Miskom (publicatie: 18/11/2019)

Bestuur & Diensten Bestuur College van Burgemeester & Schepenen & Vast Bureau Besluiten van de burgemeester