Het Vast Bureau staat in voor het dagelijks bestuur van het OCMW en oefent de bevoegdheden uit die worden overgedragen door de Raad. Het Vast Bureau vergadert aansluitend aan de zitting van het College. De zittingen zijn steeds achter gesloten deuren.

De samenstelling is gelijk aan die van het College van Burgemeester & Schepenen.

Het nieuwe bestuur wordt op vrijdag 25 januari geïnstalleerd.

Bestuur & Diensten Bestuur Vast Bureau