De Sociale dienst beantwoordt alle vragen van financiële, materiële, psycho-sociale en administratieve aard, voor info over jouw rechten als persoon en voor inlichtingen en advies.
De Sociale dienst kan ook financiële tussenkomst regelen: leefloon, tussenkomst in geneesmiddelen, voorschotten op sociale uitkeringen, …

Daarnaast zorgen de maatschappelijke werkers ook voor begeleiding in de zoektocht naar werk voor mensen die een leefloon of financiële hulp genieten. Er wordt samen gezocht naar mogelijkheden binnen tewerkstelling of opleiding, leren gebruiken van infokanalen, …

 

Snel naar

Bestuur & Diensten Diensten Sociale dienst