Privacyverklaring Gemeente Kortenaken


Contactgegevens
Gemeente Kortenaken
Dorpsplein 35 – 3470 Kortenaken
tel.: 011 58 62 62
Ondernemingsnummer 0207520711
Functionaris voor gegevensbescherming: informatieveiligheid@interleuven.be
Verwerking van persoonsgegevens
De gemeente Kortenaken verwerkt voor de uitvoering van de verschillende gemeentelijke taken persoonsgegevens van burgers. Deze variëren al naargelang de specifieke taak of activiteit. Het kan gaan om algemene persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld naam, geboortedatum, adres en dergelijke of om bijzondere persoonsgegevens zoals strafrechtelijke gegevens of gezondheidsgegevens.
De gegevens die de gemeente Kortenaken verwerkt zijn vaak rechtstreeks van de betrokkene verkregen. Soms zijn ze afkomstig van de overheden (lokaal, provinciaal, Vlaams, federaal).
Grondslag
De gemeente Kortenaken zal uw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een legitieme grondslag voor is (bv. vervulling van de wettelijke taken). Indien er geen andere legitieme grondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens, zal de gemeente steeds uw toestemming vragen.
Een dergelijke toestemming kan ten allen tijde terug ingetrokken worden.
Hiervoor kan u contact opnemen met (tel.: 011 58 62 62 of privacy@kortenaken.be).
Cameratoezicht
Wij passen cameratoezicht toe voor de bescherming van veiligheid van personeel en bezoekers, de beveiliging van gebouwen en het vastleggen van incidenten. Van het cameratoezicht werd aangifte gedaan bij de Privacycommissie. Dit vindt altijd zichtbaar en aangekondigd plaats. De gemaakte opnamen worden alleen bekeken na incidenten en worden maximaal vier weken bewaard, tenzij de beelden opgeslagen moeten worden op vraag van de politie.
Doorgifte aan derden
Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of behoudens wanneer een dergelijke doorgifte wordt opgelegd door of krachtens een wet, decreet of ordonnantie.
In de volgende situaties kan doorgifte aan derden wel plaatsvinden:
– Bij door ons ingeschakelde leveranciers:
Het kan zijn dat we een externe partner inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren. In die situaties hebben we met die derde(n) afspraken gemaakt over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens in een verwerkersovereenkomst. Er wordt vastgelegd dat derde partijen uw gegevens nooit voor eigen doeleinden mogen gebruiken.
Er wordt op toegezien dat uw gegevens de EU niet verlaten.
– Op grond van wettelijke verplichtingen:
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij verplicht om uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (politie, justitie en fiscus). Wij zullen uw gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.
– In het kader van samenwerkingen met andere takken van de overheid (zoals gemeenschappen, gewesten, OCMW’s, intercommunales,  ….):
Deze samenwerkingen worden steeds geregeld in samenwerkingsakkoorden, kaderovereenkomsten of protocolakkoorden en gebeuren steeds in het kader van de correcte implementatie van de door de gemeente te leveren diensten en met respect voor de geldende regelgeving inzake Privacy.
Bewaartermijn gegevens
De gemeente Kortenaken bewaart uw persoonsgegevens gedurende een periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.
De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden.
Uw rechten
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door gemeente Kortenaken of als u deze wenst in te zien, kunt u contact opnemen met (tel.: 011 58 62 62 of privacy@kortenaken.be). Via dezelfde weg kan u ook steeds vragen om uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. U kan ons ook vragen uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken.
Bovenstaande rechten zijn uiteraard enkel van toepassing op uw eigen gegevens en niet op gegevens van andere personen.
Beeldmateriaal
Tijdens gemeentelijke activiteiten worden onpersoonlijke, niet-gerichte foto’s en filmopnames gemaakt. Het begrip “niet-gericht” moet begrepen worden als beeldmateriaal dat een algemene en eerder spontane, niet geposeerde sfeeropname weergeeft zonder daarvoor specifiek één of enkele personen eruit te lichten (bv. een groepsfoto van de deelnemers van een event). Indien u niet op foto’s of beelden wenst te verschijnen gelieve ons dit te laten weten via privacy@kortenaken.be of rechtstreeks aan de fotograaf te melden.
Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Dergelijke cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen.
Deze website maakt gebruik van volgende cookies:
Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die je voorkeur onthouden (bv. Taalvoorkeur), of bijhouden of je reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we je niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.
Sociale media cookies
Deze cookies worden gebruikt om de integratie van sociale media op de website mogelijk te maken. Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken. Deze buttons laten deze sociale media-partijen toe een website-overschrijdende cookie te plaatsen (tracking cookie). Raadpleeg de cookieverklaringen van de sociale media-partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) voor meer informatie over deze sociale media cookies.
Analytische cookies
We gebruiken analytische cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten.
Google Analytics: om het gebruik van onze website te meten gebruiken wij de diensten van Google Analytics. Daarmee wordt bijgehouden hoe bezoekers onze websites gebruiken, welke pagina’s zij bezoeken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser zij gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze websites verbeteren en kunnen bezoekersstatistieken worden opgesteld:
o het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
o het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
o het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;
o het bijhouden van welke browser (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc.) gebruikt wordt door een bezoeker;
Hierbij wordt onder meer het IP-adres gebruikt (het laatste octet van dit IP-adres wordt gemaskeerd). De optie ‘Gegevens delen’ werd bovendien uitgezet.
Gemeente Kortenaken heeft in het kader van deze verwerkingen met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten.
U kunt cookies controleren of uitschakelen. Het is mogelijk om cookies van uw computer te verwijderen, en de meeste browsers kunt u ook zo instellen dat ze geen cookies plaatsen:
– Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
– Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
– Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
– Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_BE
Wijzigingen
Privacywetgeving wordt van tijd tot tijd aangepast en verbeterd, daarom is ook deze privacyverklaring aan verandering onderhevig. Onderaan leest u wanneer dit document voor het laatst is aangepast. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van Gemeente Kortenaken gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: vrijdag 25 mei 2018
Bestuur & Diensten Privacyverklaring Privacyverklaring gemeente