Belastingreglementen geldig in 2018


   Opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaar 2018
   Aanvullende belasting op de personenbelasting aanslagjaar 2018
   Belasting op de afgifte van administratieve stukken
   Aanpassing van de ‘Belasting op de afgifte van administratieve stukken’ – Tarieven voor de afgifte van elektronische identiteitsdocumenten in spoedprocedures voor personen ouder dan 12 jaar
   Aanpassing van de ‘Belasting op de afgifte van administratieve stukken’ – Tarieven voor reispassen aan Belgen op doorreis en voor reisdocumenten aan vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen
   Aanpassing van de ‘Belasting op de afgifte van administratieve stukken’ – Nieuwe tarieven elektronische identiteitsdocumenten ingevolge indexatie
   Aanpassing van de ‘Belasting op de afgifte van administratieve stukken’ – Nieuwe tarieven voor paspoorten en reisdocumenten superdringende procedure
   Belasting op de afgifte van administratieve stukken Ruimtelijke Ordening & Milieu
   Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten
   Belasting op leegstaande woningen en gebouwen
   Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
   Belastingreglement op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen
   Belasting op tweede verblijven
   Opcentiemen op de milieuheffing
   Belasting op het ophalen van sluikstortingen en sluikverbrandingen
   Politiereglement op het bestrijden van schadelijke distels
   Belasting op het verwijderen van schadelijke distels
   Belasting op de inzameling en verwerking van op het containerpark aangeboden afvalstoffen
   Aanpassing van artikel 14 van de ‘Belasting op de inzameling en verwerking van op het containerpark aangeboden afvalstoffen’
   Toevoeging aan de ‘Belasting op de inzameling en verwerking van op het containerpark aangeboden afvalstoffen’
   Belasting op de ter inzameling en verwerking op het containerpark aangeboden harde en zachte plastics
  Aanpassing ‘Belasting op de ter inzameling en verwerking op het containerpark aangeboden harde en zachte plastics’
   Belasting op de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil, het pdm-afval, het gft-afval, de zachte plastics, grofvuil (en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval)
   Belasting op pmd-zakken
   Belasting op masten en pylonen 2015-2018

Bestuur & Diensten Reglementen Belastingen & retributies 2018