zoeken

Socio-culturele participatie 

Financiële tussenkomst door het OCMW in lidgelden, inkomkaarten, …

Doelpubliek
Iedereen met een beperkt inkomen. In sommige gevallen is een sociaal onderzoek nodig.

Hoeveel bedraagt de tussenkomst?
Het OCMW neemt 100 % van het lidgeld of de inkomkaart ten laste.
-    de maximale tussenkomst/cliënt/ kalenderjaar is € 50
-    de maximale tussenkomst/kind/kalenderjaar is € 100

Voor de acties  in het kader van schoolondersteuning van kinderen en paramedische ondersteuning wordt een aparte regeling gehanteerd.  
Hier geldt volgende beperking :
-    maximale tussenkomst van € 150/kind/kalenderjaar.

Hoe aanvragen?
Ga langs bij het OCMW, Miskom-dorp 1, 3472 Kersbeek-Miskom. Breng ook je lidkaart of inkomkaart mee als bewijs.

Welke activiteiten komen in aanmerking?
-    Alle activiteiten van DUIK
-    Lidgelden van verenigingen uit Kortenaken (uitgezonderd lidmaatschap van politieke partijen)
-    Toneelvoorstellingen en muziekconcerten in Kortenaken
-    Opvang en uitstappen van BKO
-    Socio-culturele activiteiten voor schoolgaande kinderen georganiseerd door de school of vereniging (bv. schoolreizen, kampen, aankoop boeken, logopedie, …) 
-    Deeltijds kunstonderwijs (muziekacademie, ballet,…)
-    Initiatieven die de toegang tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevorderen.
Tussenkomsten in abonnementen van kranten, tijdschriften, … werden uitdrukkelijk uitgesloten.
Voor verdere inlichtingen kan u zich wenden tot het OCMW op het nummer (016) 77 29 45