De provincie Vlaams-Brabant werkt een nieuwe visie uit op de ontwikkeling van wonen, werken en leven in onze provincie.  De provincie heeft daarover een eerste ontwerp van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren gemaakt.

Wat vind jij hiervan? Laat het weten:

Je kan je mening kwijt tijdens de publieke raadpleging die loopt van 1 december 2019 tot en met 14 februari 2020.

Meer info: www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be

Laatste nieuws Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant in opmaak!