Door de aanhoudende droogte stelt de gouverneur een captatieverbod in op o.a. de Velpe. De gemeente plaatste borden aan de bruggen over de Velpe om het verbod tot het oppompen van water kenbaar te maken. Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Laatste nieuws Captatieverbod waterloop de Velpe