De geplande rioleringswerken van Aquafin in de Heerbaan en in Miskom-Dorp worden uitgesteld tot het voorjaar van 2021. Normaal gezien zouden de werken dit najaar starten. Omwille van de coronarichtlijnen hebben verschillende andere werven van de nutsmaatschappijen vertraging opgelopen. Hierdoor starten de rioleringswerken, de vernieuwing van de Heerbaan en Miskom-Dorp en de aanleg van 4,6 kilometer fietspad pas in het voorjaar van 2021.

De werken hebben een kostenplaatje € 7.850.000 waarvan 80% gesubsidieerd wordt. Naast een nieuwe riolering – waarop 570 inwoners worden aangesloten – worden er ook een volledig nieuw wegdek en fietspaden aangelegd.

De omvang van de werken is, met een vooropgestelde uitvoeringstermijn van 300 werkdagen, groot. Om de hinder zoveel als mogelijk te beperken, worden de werken uitgevoerd in verschillende fases zodat niet alles gelijktijdig wordt opgebroken. Tijdens een bewonersvergadering in het najaar zal de concrete fasering en timing aan de buurtbewoners worden toegelicht.

Meer info: Technische dienst – 011 58 62 77 – technischedienst@kortenaken.be
Kristof Mollu, Schepen van Openbare werken – kristof.mollu@kortenaken.be

Laatste nieuws Collectorwerken Velpe Kersbeek uitgesteld tot voorjaar 2021