Wij zijn op zoek naar een nieuwe concessienemer voor de uitbating van onze gemeentelijke cafetaria. Indien je interesse hebt om de uitbating op een succesvolle manier voort te zetten en mee wenst te denken over het ondersteunen van ons gemeenschapsleven, verwijzen we je voor de procedure en het bestek naar deze link.

Offertes moeten geadresseerd zijn aan: Directiecomité AGB Kortenaken, Dorpsplein 35, 3470 Kortenaken

Uiterste datum: 15 oktober 2020

 

Aanvulling 22/09/2020

Naar aanleiding van het bestek m.b.t. de nieuwe concessie voor de uitbating van de cafetaria werd het AGB DC volgende vraag gesteld door een kandidaat-concessienemer:

Is het mogelijk dat het AGB tussenkomt in de kosten van:

  • Een automatisch blussysteem
  • Afkasting van een stukje zichtbare buis
  • Bedekking van tablet met een ondoordringbaar materiaal
  • Scheiding van de afvalstroom en voedsel

Hierop antwoordde het AGB Directiecomité in zitting van 21/09/2020 als volgt:

Het AGB Directiecomité beslist niet tussen te komen in de kosten van een automatisch blussysteem, het tablet of de scheiding van de afvalstroom en voedsel aangezien deze kosten in de ontwerpovereenkomst ten laste van de concessienemer vallen.  Het AGB Directiecomité beslist de werken aan de afkasting in eigen beheer te laten uitvoeren en/ of door derden te laten uitvoeren voor rekening van het AGB. 

Laatste nieuws AGB Kortenaken zkt. nieuwe uitbater voor cafetaria ‘De Vruen’