Het Nationale Overlegcomité besliste tot een verstrenging van de coronamaatregelen. Ook de gemeentelijke crisiscel is samengekomen om de maatregelen te bespreken. De meeste gemeentelijke activiteiten en evenementen werden afgelast uit veiligheidsoverwegingen.

Organiseert u in de komende periode een activiteit in een van de gemeentelijke zalen of in de gemeente in het algemeen? Dan dient u zich strikt te houden aan volgende richtlijnen:

  1. Veilige afstand: Respecteer de veilige afstand van 1,5 meter.
  2. Mondmaskerplicht: Het dragen van een mondmasker is verplicht bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement. De mondmaskerplicht geldt vanaf de leeftijd van 10 jaar. Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.
  3. Covid Safe Ticket+: Het Covid Safe Ticket + mondmasker wordt verplicht voor publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten.
  4. Ventilatie: In onze accommodatie zijn CO2-meters aanwezig. Deze zijn verplicht te gebruiken. Wanneer deze meter een waarde van meer dan 900ppm aangeeft, dient er extra verlucht te worden. Bij een waarde boven de 1200ppm, dient de activiteit te worden stilgelegd.

Het gemeentebestuur vraagt met aandrang deze regels op te volgen. Controles zijn mogelijk. Bij het niet-naleven van deze maatregelen zal het evenement onmiddellijk worden stilgelegd.

Indien u acht dat het niet mogelijk is om uw activiteit volgens bovenstaande regels en op een veilige manier te organiseren, dan kunt u alsnog kosteloos de zaal annuleren.

 

 

Laatste nieuws Coronamaatregelen & activiteiten