Vzw Wildbeheereenheid Velpedal richtte een centraal meldpunt op om de mogelijke aanwezigheid van everzwijnen in de regio te melden.  Everzwijn gespot? Meld dit dan onmiddellijk via everzwijnen.velpedal@gmail.com. Zo kan Vzw Wildbeheereenheid Velpedal het nodige te doen om zoveel mogelijk schade aan landerijen te voorkomen.

Wildbeheereenheid Velpedal bereidt zich al maanden voor op de mogelijke komst van everzwijnen. Dit in overleg met meerdere actoren als land- en tuinbouw, de fruitteeltsector, Natuurpunt en de gemeenten. Everzwijnen verwoesten op korte tijd weiden, velden, plantages, tuinen en gazons, op zoek naar eten. De schade na een doortocht van everzwijnen is enorm groot. Om dit alles zoveel mogelijk te verhinderen, richtte WBE Velpedal een centraal meldpunt in.

Meer info: milieudienst@kortenaken.be of 011 58 62 64.

Laatste nieuws Everzwijn gespot? Meld dit aan Wildbeheereenheid Velpedal!