Je wilt één of meerdere energierenovaties laten uitvoeren maar weet niet goed hoe dit aan te pakken? Wil je “beter” renoveren of Benoveren?

Doe dan een beroep op een Benovatiecoach: Johan Eyben van IGO begeleidt je tijdens dit traject van het begin tot het einde. Je dient enkel een waarborg te betalen van € 100 die je terug krijgt zodra jij en 9 andere inwoners uit Kortenaken de coach inschakelen en je binnen de 2 jaar minstens één energiebesparende benovatiemaatregel laat uitvoeren.

Wat kun je concreet verwachten ?

  1. Grondige energetische doorlichting van je woning door een adviseur van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen.
  2. Opmaak Benovatieplan: een overzicht en prioriteitsvolgorde van de mogelijke renovaties met een netto-raming van de investeringskosten en de energiebesparing.
  3. Begeleiding bij de aanvraag van offertes en het controleren en beoordelen ervan zodat je een aannemer kiest die werkt met correcte materialen, uitvoering en prijs.
  4. Opvolging van de werken zodat het renovatieproject efficiënt en kwaliteitsvol wordt gerealiseerd.
  5. Premiebegeleiding zodat je zeker alle premies krijgt waar je recht op hebt.

Heb je interesse, neem dan contact op met de Benovatiecoach. Wil je een renovatiebegeleiding aanvragen, vul dan de vragenlijst in op energiehuis.igo.be.

Johan Eyben – Benovatiecoach – tel. 0471 66 04 27 – johan.eyben@igo.be of benoveren@igo.be

Laatste nieuws Geld en energie besparen door te Benoveren? Schakel gratis de gemeentelijke Benovatiecoach in.