Het gemeentebestuur van Kortenaken geeft GRATIS enkele grondoverschotten (code 201) weg. Een technisch verslag en conformverklaring van de grond zijn opgemaakt.

Geïnteresseerden uit Kortenaken kunnen via mail (technischedienst@kortenaken.be) of telefonisch (011 58 62 62) contact opnemen om gratis grond te bekomen. Grond kan opgehaald worden en wordt in Kortenaken gratis geleverd.

Let wel: het ophogen van een terrein vereist in de meeste gevallen een voorafgaandelijke omgevingsvergunning. U kan zich hierover steeds informeren bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente waar de grond zal worden gebruikt

 

Laatste nieuws Gratis grondoverschotten