U wilt een bedrijf opstarten in uw eigen gemeente maar vindt geen geschikte ruimte? Laat het ons weten vóór 31 oktober 2019!

In het kader van een onderzoek naar de creatie van een lokaal bedrijventerrein wil het gemeentebestuur een beeld krijgen van de ruimtebehoeften in Kortenaken.

Dit is noodzakelijk op de realisatie van een bedrijventerrein afdoende te motiveren.

Graag hadden wij uw antwoord ontvangen op de volgende vragen:

  • Is uw bedrijf in Kortenaken gevestigd?  Wenst u een bedrijf te vestigen in Kortenaken?
  • Over welk type bedrijf gaat het?
  • Is het noodzakelijk dat uw bedrijf gevestigd is onze gemeente? Zo ja, waarom?
  • Wat is  de totale terreinoppervlakte van uw bedrijfssite? Hoe groot is de oppervlakte van de bebouwing?
  • Heeft uw bedrijf nood aan bijkomende ruimte?
  • Zijn er bepaalde redenen waarom een uitbreiding op uw huidige locatie niet mogelijk is?
  • Aan welke vereisten zou een geschikte locatie voor uw bedrijf moeten voldoen opdat een uitbreiding mogelijk zou zijn?

U kan op deze vragen antwoorden:

Laatste nieuws Heeft uw bedrijf nood aan bijkomende ruimte?