Op een eerste bewonersvergadering werd op 12 oktober 2020 een algemene toelichting gegeven over wat de werken inhouden. De plannen worden verder verfijnd en de bewoners worden in de periode oktober – december 2020 bezocht door een afkoppelingsdeskundige. In de 2e helft van 2021 zal er een nieuwe bewonersvergadering plaatsvinden waarop de finale ontwerpplannen en fasering van de werken worden voorgesteld. De presentatie van de infoavond van 12 oktober 2020 vind je hier terug.

PPT_Infovergadering Werken Waanrode

Laatste nieuws Infoavond werken Waanrode