UPDATE – Overlegcomité 20/08

Nieuwe stap in het Zomerplan
Aangezien de vooropgestelde doelstelling van een vaccinatiegraad van 70% van de volwassenen werd gehaald, beslist het Overlegcomité om vanaf 1 september de volgende stappen in het Zomerplan te zetten. Lees meer

 

UPDATE – Overlegcomité 19/07

Het Overlegcomité houdt het bestaande Zomerplan aan, maar brengt enkel wijzigingen aan en scherpt ook de reiscontroles aan. Lees meer

 

 

UPDATE 17/07 – Maatregelen naar aanleiding van de overstromingsramp

De regering nam enkele bijkomende maatregelen naar aanleiding van het noodweer en de overstromingen in ons land. Lees meer
 

 

UPDATE – Overlegcomité 18 juni

Vanaf 27 juni nemen we een volgende stap in het ‘Zomerplan’. Lees meer
 

 

09/06 – Opheffing gouverneursbesluit 04/11/2020

Het politiebesluit van de gouverneur van 04 november 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 wordt opgeheven
 

 

UPDATE – Overlegcomité 4 juni

Vanaf 9 juni zullen er in het kader van het ‘Zomerplan’ een aantal versoepelingen worden doorgevoerd.
 

 

UPDATE – Overlegcomité 23 april

Als de cijfers in de huidige richting blijven evolueren, kan het buitenplan op 8 mei in werking treden. Op welke manier dit zal gebeuren, lees je hier: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-2304/

 

UPDATE – Overlegcomité 14 april

Het Overlegcomité kwam op 14/4 samen om de coronasituatie te bespreken. Afhankelijk van de bezetting van de intensieve zorg en de vaccinatiegraad, werd het volgende beslist:

Vanaf 19 april
 • De scholen gaan opnieuw open. Voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs en het hoger onderwijs blijft er afstandsonderwijs.
 • Het verbod op niet-essentiële reizen wordt opgeheven. De quarantaineverplichtingen en testing blijven echter onveranderd.
Vanaf 26 april
 • Niet-medische contactberoepen (kappers, schoonheidssalons, …) mogen opnieuw de deuren openen.
 • Je mag opnieuw met 10 personen buiten afspreken i.p.v. met 4.
 • Winkelen kan weer zonder afspraak.
 • Proefprojecten in de cultuur-, sport- en ontspanningssector worden mogelijk.
Vanaf 8 mei
 • De horeca mag opnieuw de terrassen openen.
 • De avondklok wordt vervangen door een samenscholingsverbod, waarbij het tussen middernacht en 5 uur verboden is om met meer dan 3 personen buiten samen te komen.
 • Je mag opnieuw 2 mensen van hetzelfde gezin thuis ontvangen.
 • Culturele en religieuze buitenactiviteiten mogen weer met 50 personen.
 • Pretparken kunnen open.
 • Voor jongeren tot en met 18 jaar kunnen georganiseerde buitenactiviteiten met maximaal 25 personen. Binnenactiviteiten kunnen met maximaal 10 personen tot en met 12 jaar.

 

UPDATE 24/03 – Overlegcomité

Het Overlegcomité kwam op 24/03 vervroegd samen om de verslechterde coronasituatie te bespreken. De snel stijgende cijfers vragen om een snelle reactie. Het volgende werd beslist:

Vanaf zaterdag 27/03 en gedurende 4 weken

 • Niet-medische contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten moeten opnieuw de deuren sluiten.
 • Winkelen in niet-essentiële winkels kan enkel op afspraak. In grote winkels zijn nog max. 50 personen toegelaten.
 • Buiten mag je met max. 4 personen tegelijk afspreken i.p.v. met 10.

Vanaf maandag 29/03 en tot het einde van de paasvakantie

In het lager, secundair en hoger onderwijs worden de lessen opgeschort. De kleuterscholen blijven wel open.

UPDATE 19/03 – Overlegcomité

De coronacijfers gaan helaas niet de goede kant op. Het virus is besmettelijker geworden maar ook ons gedrag is gewijzigd.

Het Overlegcomité besliste daarom vandaag over volgende maatregelen:

 • Het buitenplan dat zou ingaan op 1 april, wordt op pauze gezet, met uitzondering op de jeugdactiviteiten. De pretparken blijven gesloten en er worden geen buitenevenementen met 50 personen toegelaten.
 • Voor het onderwijs worden tegen komende maandag nieuwe maatregelen uitgewerkt door de sector.
 • De avondklok blijft onveranderd.
 • Telewerk blijft verplicht. Voor werknemers die niet kunnen telewerken, worden sneltesten voorzien.
 • In de trein mogen passagiers ouder dan 12 jaar op vakantiedagen en in het weekend alleen op de plaatsen aan het raam zitten.
 • Vakantiekampen mogen maximaal met 10 kinderen tegelijk georganiseerd worden en enkel in de buitenlucht. Overnachtingen zijn niet toegelaten.
 • Ook schooluitstappen worden weer geschrapt.

UPDATE 05/03 – Overlegcomité

Het Overlegcomité oordeelt dat voorzichtigheid geboden blijft en wil in een eerste stap vooral voorrang geven aan onderwijs, jongeren en buitenactiviteiten.

Activiteiten in openlucht hebben een beduidend lager virologisch risico. Mensen in iets grotere groep buiten laten bewegen stimuleert ook de verbondenheid tussen mensen – een basisbehoefte die door de pandemie sterk onder druk staat. In het bijzonder voor de jongeren is dit belangrijk.

Meer mensen buiten

 • Vanaf 8 maart kan men elkaar met 10 personen buiten ontmoeten. Het blijft daarbij belangrijk om 1,5 meter afstand te houden.

Begrafenissen

 • Vanaf 8 maart kan men op een begrafenis of uitvaart binnen afscheid nemen met maximaal 50 personen en maximum 1 persoon per 10 vierkante meter.

Prioriteit voor jongeren en het onderwijs

 • Vanaf 8 maart zijn georganiseerde buitenactiviteiten (sport en andere) toegelaten: voor kinderen  (-13 jaar) met max. 10 binnen of 25 buiten; voor jongeren (-19 jaar) met max. 10 buiten. Het publiek bij sporttrainingen wordt beperkt tot één persoon per kind.
 • Vanaf 15 maart zijn in het lager en middelbaar onderwijs extra muros schoolactiviteiten van maximaal 1 dag opnieuw toegelaten.
 • Vanaf 15 maart is voor kwetsbare groepen in het buitengewoon onderwijs en het deeltijds beroepsonderwijs voltijds contactonderwijs toegelaten.
 • Vanaf 15 maart is in het hoger onderwijs maximaal 20% contactonderwijs toegelaten.

Daarnaast zal het MB ook toelaten dat vanaf 8 maart fotografen mensen mogen ontvangen (maximaal 1 consument per 10 vierkante meter, wonend onder hetzelfde dak. Ook de opening van privé-sauna’s wordt voorzien, voor gebruik door personen die onder hetzelfde dak wonen. Jacuzzi’s, stoomcabines en hammams zijn daarbij niet toegankelijk.

UPDATE 05/02 – Overlegcomité

Het Overlegcomité heeft beslist dat de kappers vanaf 13 februari onder zeer strikte omstandigheden kunnen heropenen, ook buitenactiviteiten in dierenparken zijn vanaf dan toegelaten.

De coronasituatie in ons land levert vandaag een gemengd beeld. Het aantal besmettingen toont sinds december een stabiele evolutie. Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens daalt licht. Intussen blijft het nodig om de verdere verspreiding van besmettelijke virusvarianten tegen te gaan. Daarom blijft uiterste voorzichtigheid geboden.

Het Overlegcomité erkent echter ook dat lichaamsverzorging een onmiskenbare bijdrage levert tot een beter maatschappelijk en mentaal welzijn. Daarom komt er een gefaseerde heropening van de niet-medische contactberoepen. Kappers kunnen hun activiteiten hervatten vanaf zaterdag 13 februari. Andere niet-medische contactberoepen, zoals bijvoorbeeld schoonheids-, massage- en nagelsalons, kunnen vanaf 1 maart opnieuw aan de slag.

Zeer strikte voorwaarden

De heropening van de niet-medische contactberoepen is gekoppeld aan zeer strikte voorwaarden en aangescherpte protocollen. Deze bevatten onder meer:

 • Wachttijd van 10 minuten tussen twee behandelingen, voldoende voor de reiniging en desinfectie van de behandelingsruimte
 • Verplichting om te werken op afspraak
 • Klanten moeten buiten wachten
 • Voorzien van voldoende ventilatie, bijvoorbeeld ramen en deuren open
 • Dienstverlening aan huis blijft verboden

Buitenactiviteiten in dierenparken

Dierentuinen mogen vanaf 13 februari openen en dit volgens dezelfde regels als de natuurparken. Dat betekent onder meer dat enkel buitenactiviteiten zijn toegelaten en er strikte toegangscontrole plaatsvindt.

Vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings

Het Overlegcomité nam tevens akte van het arrest van de Raad van State van 2 februari betreffende de vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings. Zij zullen conform het arrest vanaf 8 februari hun activiteiten mogen heropenen onder dezelfde beperkende voorwaarden als andere logiesvormen. Dit betekent onder meer dat zij hun restaurants, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten gesloten moeten houden.

Immo

Het Overlegcomité bevestigde haar vroegere beslissing om vanaf 13 februari huisbezoeken toe te laten in het kader van immo-activiteiten door professionele makelaars.

UPDATE 25/01 – Brief van de burgemeester n.a.v. stijgend aantal besmettingen in buurgemeenten

Beste inwoners van Kortenaken

De voorbije dagen en uren werden wij geconfronteerd met zware uitbraken van Covid-19 in onze buurgemeenten en dit voor het eerst ook in de scholen. Dit heeft uiteraard ook tot grote bezorgdheid geleid bij ouders in Kortenaken. Er werd ons herhaaldelijk de vraag gesteld naar bijkomende maatregelen in Kortenaken; daarbij wordt gedacht aan het opschorten van buitenschoolse activiteiten van kinderen jonger dan 13 jaar.

Als burgemeester heb ik deze namiddag overleg gepleegd met de gouverneur. De gouverneur heeft daarbij nog eens herinnerd aan de geldende regel dat een burgemeester voor zijn/haar gemeente enkel een besluit kan nemen dat strenger is dan de nationale regels, indien hiervoor een duidelijke lokale reden voorhanden is. Er dient met andere woorden nagegaan te worden of er een stijging is in het aantal gevallen van COVID-19 in de eigen gemeente, of deze stijging gelinkt is aan de situatie in Bekkevoort, en of er veel kinderen zijn die voor vrijetijdsbesteding uit Bekkevoort naar de buurgemeente komen. Voor Kortenaken is er momenteel nog geen bewijs van een substantiële stijging van het aantal besmettingen, noch van een link hiervan met de situatie in Bekkevoort. Daarom besliste de gouverneur om geen besluit met bijkomende maatregelen voor alle betrokken gemeenten uit te vaardigen.

De betrokken gemeenten en de gouverneur willen echter zeer voorzichtig blijven en zeer snel ingrijpen als dit nodig zou blijken. Als morgen of in de komende dagen uit de testresultaten en contactopsporing zou blijken dat de situatie verslechtert, zal ik als burgemeester zonder verder overleg onmiddellijk de buitenschoolse activiteiten in onze gemeente kunnen opschorten. Wij staan hiervoor in nauw overleg met de eerstelijnszone (die zorgt voor de monitoring), het Agentschap Zorg en Gezondheid en de scholen in onze gemeente.

Zodra de situatie wijzigt en ik als burgemeester gedwongen word verstrengde maatregelen op te leggen, zullen wij jullie hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen via de gebruikelijke kanalen.

Intussen hopen we op een gunstige evolutie in onze gemeente. We willen jullie nogmaals oproepen zeker alle geldende regels strikt na te leven, ook al wordt dit zwaar en duurt het allemaal heel lang. We kunnen hier alleen samen doorkomen.

Stefaan Devos, Burgemeester

25/1/2021

UPDATE 22/01 – Overlegcomité

Op 22 januari kwam het Overlegcomité samen. Om de import en verdere verspreiding van nieuwe virusvarianten tegen te gaan beslist het Overlegcomité om tijdelijk een verbod in te voeren op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België.

 1. Beperking van het internationale reisverkeer
 • Beperking niet-essentiële reizen

Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021. Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer.

Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Een modelformulier zal ter beschikking worden gesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten.

Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten. Een overzicht van de reizen die worden toegelaten leest u op: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-beslist-tijdelijk-reisverbod-en-uitbreiding-isolatie 

 • Reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika

Vanaf maandag 25 januari zullen alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen tien dagen verplicht in quarantaine moeten gaan met een PCR-test op dag 1 en dag 7.

 • Dubbele test bij binnenkomst

Het Overlegcomité wenst dat elke niet-resident die naar België reist, naast de verplichte negatieve test voorafgaand aan het vertrek, bij aankomst in België nogmaals getest wordt. Dit kan met een PCR-test of een snelle antigeentest. Het Overlegcomité vraagt de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, de Taskforce Testing en het COVID-commissariaat dit te concreet te maken.

2.    Verlengde isolatie

Mensen die positief testen op COVID-19 zullen zich voortaan gedurende tien dagen moeten isoleren. Na een hoogrisicocontact of reis naar ons land blijft de duur van quarantaine tien dagen. Die duur kan worden ingekort tot minimum zeven dagen op voorwaarde van een negatief test die ten vroegste werd afgenomen zeven dagen na de blootstelling.

3.    Perspectief voor niet-medische contactberoepen

In de huidige stand van de epidemie is een heropening van de niet-medische contactberoepen nog niet aangewezen. Een opening is ten vroegste mogelijk vanaf 13 februari, op voorwaarde dat de epidemiologische situatie verder gunstig evolueert. Het Overlegcomité zal deze situatie op 5 februari evalueren.  

Een opening van de niet-medische contactberoepen kan bovendien enkel in geval van het strikt respecteren van de bestaande protocollen, aangevuld met een reeks extra maatregelen, zoals de verplichting van het maken van een afspraak, verplichte registratie, de klanten die buiten moeten wachten en de ramen en deuren die te allen tijde open moeten zijn.

UPDATE 18/01 – Burgemeesterbesluit

Vind het Burgemeesterbesluit over de handhaving van de quarantaine hier

UPDATE 15/01 – Filmpje

Zo’n vaccin, hoe werkt dat eigenlijk? Hoe kan je zo snel een vaccin maken? Kan ik kiezen welk vaccin ik zal krijgen? Waarom zou ik mij laten vaccineren? Als ik mij laat vaccineren, ben ik dan voor altijd beschermd? Ik kreeg al corona, moet ik mij dan ook laten vaccineren? Wat kost het?

Onderstaand filmpje geeft je een duidelijk antwoord op alle vragen!

Meer informatie: www.laatjevaccineren.be.

UPDATE 14/01 – vaccinatiecentra

VACCINATIECENTRA VOOR HET HAGELAND IN TIENEN EN LANDEN

De burgemeesters van de Eerstelijnszone Zuid-Oost-Hageland zijn vanmiddag tot een gedragen voorstel gekomen om de twee vaccinatiecentra in onze regio in te richten in Tienen en Landen. Alle gemeentebesturen engageren zich hierbij om alles in het werk te stellen om de vaccinatiecampagne zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Tijdens de eerste coronagolf werd er een sterke samenwerking opgezet tussen de gemeentebesturen van de Eerstelijnszone Zuid-Oost-Hageland. Dankzij die samenwerking konden alle zorginstellingen in de regio over voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikken en kregen alle inwoners gratis mondmaskers in de brievenbus.

Ook in deze fase van de crisis worden de handen in elkaar geslagen. Zonet kwamen de burgemeesters onderling overeen om de twee vaccinatiecentra in onze regio in Tienen en Landen te voorzien. Het voorstel is om de inwoners van de gemeenten Tienen, Kortenaken, Glabbeek, Boutersem en Hoegaarden te laten vaccineren in Tienen. De inwoners van Landen, Geetbets, Linter en Zoutleeuw worden in Landen van een vaccin voorzien. Alle gemeenten engageren zich hierbij om voor de nodige logistieke ondersteuning en personeel te zorgen zodat iedereen in onze regio, ongeacht de woonplaats en leeftijd, snel en vlot zijn vaccin kan krijgen.

In Tienen zullen de inentingen in het Rijksadministratief centrum (gebouw belastingen) langs de Goossensvest plaatsvinden. In Landen werd voor Domein het Park langs de Hannuitsesteenweg geopteerd. Omdat in onze landelijke regio de woonplaats geen drempel mag vormen, wordt voor 65-plussers en welbepaalde doelgroepen een aangepast vervoerssysteem uitgewerkt. Zij zullen zich aan een zeer voordelig, uniform tarief ter plaatse kunnen laten brengen, ongeacht de woonplaats.

Alles wordt nu in gereedheid gebracht zodat in februari van start gegaan kan worden met vaccineren. Volgens de federale richtlijnen komt hierbij eerst het zorgpersoneel aan bod, vanaf maart gevolgd door de 65-plussers,  de risicogroepen en de personen met essentiële beroepen, om tot slot de rest van de bevolking in te enten. Elke inwoner zal per brief opgeroepen worden. Inwoners die meer informatie willen, kunnen alvast terecht op www.laatjevaccineren.be.

UPDATE 18/12 – maatregelen

 
Het Overlegcomité heeft vandaag de coronasituatie in ons land besproken. Na een belangrijke daling van de voorbije acht weken, is de neergang van de cijfers stilgevallen. Daarom heeft het Overlegcomité beslist dat er geen versoepeling van de geldende maatregelen mogelijk is. Wel komen er bijkomende maatregelen en een strengere controle van de bestaande regels.
 
1. Naleven van het aantal contacten 

Het Overlegcomité herinnert aan het belang van het goed naleven van de bestaande contactregels, ook tijdens de Kerstdagen.

 • Maximum één knuffelcontact per gezin
 • Voor samenkomsten buiten blijft de regel van vier gelden
 • Op Kerstavond of Kerstdag mogen alleenstaanden hun beiden contacten tegelijkertijd ontvangen

Er geldt ook een algemeen verbod op het verkopen of afsteken van vuurwerk.

2. Strike regels voor reizen 

Reizen wordt ten stelligste afgeraden. Voor personen die wel reizen worden de regels aangescherpt. Iedereen die langer dan 48 uur in een rode zone verblijft, wordt beschouwd als een hoogrisicocontact.

 • Bij terugkomst na een reis geldt een verplichte quarantaine van 7 dagen, met aansluitend negatief testresultaat. Deze quarantaine is niet verplicht wanneer uit het Passenger Location Form (PLF) van de reiziger zou blijken dat de kans op besmetting laag is omwille van zijn of haar gedrag. De berekening van deze risico-score op het PLF zal worden verstrengd.
 • Begin 2021 zal er een nieuw PLF-systeem geïntroduceerd worden, waarbij er een onderscheid zal gemaakt worden tussen professionele en privéreizen. Zakenreizigers met een attest van de werkgever moeten dan niet langer in quarantaine indien uit hun PLF geen risico-gedrag blijkt. Alle andere reizigers moeten in alle omstandigheden wèl de quarantaine  respecteren.
 • Alle niet-inwoners die vanuit een rode zone naar België reizen moeten vanaf 25/12 verplicht een recent negatief testresultaat (48 uur) voorleggen.

Daarnaast komt er ook een versterkte controle op het invullen van het PLF bij aankomst in België. Ook de naleving van de verplichte quarantaine wordt versterkt.

3. Geen funshopping

Steden en gemeenten wordt gevraagd hun inspanningen tegen ongeoorloofde samenscholingen, funshoppen en grensshoppen onverminderd verder te zetten en, indien nodig, op te voeren.

Winkelen moet individueel gebeuren en mag maximaal 30 minuten duren.

4. Versterkte controle verplicht telewerk

Er komt een versterkte controle op telewerk, zowel in de privé- als in de publieke sector. De vakbonden en werkgevers wordt gevraagd om versterkende maatregelen voor te stellen, in het bijzonder om hoogrisicosituaties te vermijden.

De Comités voor Bescherming en Preventie op het Werk zullen mee toezien op het naleven van de sanitaire maatregelen en regels inzake veilige afstand.

 

UPDATE 27/11 – maatregelen

Het Overlegcomité heeft vandaag de epidemiologische situatie in ons land besproken. Ondanks de lichte verbetering van de gezondheidssituatie, bevindt ons land zich nog steeds op COVID-alarmniveau vier.

Het Overlegcomité nam volgende beslissingen:

1.    Heropening van winkels onder strikte voorwaarden

Niet-essentiële winkels mogen opnieuw openen met vanaf 1 december 2020.

Er gelden echter strikte hygiënische voorwaarden:

 • Strikte opvolging van de basisregels zoals handen wassen, afstand houden en het dragen van een mondmasker.
 • Preventiemaatregelen moeten zichtbaar aangekondigd zijn voor alle bezoekers, inclusief personeelsleden en leveranciers.
 • Aan de ingang moet ontsmettende handgel ter beschikking zijn; iedereen die de winkel betreedt moet zijn/haar handen ontsmetten. 
 • Personeel krijgt een passende opleiding.
 • Individueel winkelen met één volwassene per winkelbeurt. Het gezelschap van kinderen tot en met 18 jaar wordt zoveel mogelijk beperkt. 
 • Een winkelbezoek wordt tot een minimum beperkt en duurt maximaal 30 minuten.
 • Winkels zijn verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrijen buiten de winkel.  Er moet toezicht zijn op buitenstaande wachtende winkelaars, zodat de afstandsregels gerespecteerd worden. De organisatie buiten de winkel gebeurt volgens de richtlijnen van de lokale overheden.

De voorwaarden hebben ook betrekking op het maximaal aantal klanten per vierkante meter toegankelijke vloeroppervlakte:

 • Voor winkels geldt de norm van één klant per 10 m².
 • Winkels met een oppervlakte van minder dan 20 m² laten maximaal 2 klanten tegelijk toe, mits respecteren van de afstandsregels.
 • Grote winkels van meer dan 400 m² dienen verplicht een toegangscontrole te voorzien.
 • De toegang tot de winkelcentra, winkelstraten en parkings wordt door de bevoegde gemeentelijke overheid, in overeenstemming met de instructies van de minister van Binnenlandse Zaken, zo georganiseerd, dat de afstandsregels kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Musea en zwembaden mogen openen conform het protocol van hun sector.

2.    Kerstperiode

Ook tijdens de kerstperiode blijven de sociale contactregels gelden. Alleenstaanden zullen op Kerstavond of Kerstdag wel hun beide contacten tegelijkertijd kunnen ontvangen om tegemoet te komen aan hun psychosociaal welzijn. 
Voor samenkomsten buiten blijft de regel van vier gelden.
De avondklok tussen middernacht en 5.00 uur blijft van kracht, net als het geldende samenscholingsverbod. Er komt ook een algemeen verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk.

UPDATE 23/11 – Teststrategie

Vanaf 23 november wordt de teststrategie aangepast.
 • Alle hoogrisicocontacten worden terug getest, op dag 7 beginnend de dag na het hoogrisicocontact.
 • In de praktijk betekent dit dat hoogrisicocontacten die zelf geen symptomen vertonen, via de contacttracing een code voor staalname zullen krijgen.
 • Deze flowchart geeft je meer uitleg over wanneer je je wel of niet moet laten testen.
 • Meer info: www.info-coronavirus.be

UPDATE 04/11 – Besluit gouverneur

Bekijk hier het politiebesluit van de gouverneur inzake de mondmaskerplicht, huis-aan-huisactiviteiten en steunactiviteiten georganiseerd door verenigingen.

UPDATE 30/10 – Verstrengde lockdown

 

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité beslist om over te gaan tot een verstrengde lockdown.
De strengere regels zijn nodig om de toenemende druk op onze ziekenhuizen een halt toe te roepen en de besmettingscurve zo snel en radicaal mogelijk om te buigen.

1. Sociaal leven

 • Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.
 • Samenkomsten buiten: regel van vier, op veilige afstand
 • Begrafenissen met maximaal 15 aanwezigen. Zonder maaltijd of receptie achteraf.
 • Gebedshuizen open, maar zonder eredienst. Bijeenkomsten van maximaal 4 personen, met mondmasker en op veilige afstand.
 • De grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken, maar buitenlandse reizen worden ten stelligste afgeraden.
 • Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand.

2. Economisch leven

 • Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn  mondmaskers en ventilatie verplicht. Bedrijfskantines gaan dicht.
 • De vakantieparken en campings worden in hun integraliteit gesloten vanaf dinsdagochtend 3 november. In vakantieparken worden indoor- en outdooractiviteiten gestopt tot dan. Zwembaden, restaurants en bars worden gesloten.  Maaltijden worden genuttigd in de vakantiehuisjes, per gezin. 
 • Hotels en B&Bs blijven open, maar de restaurants en bars gaan dicht. Maaltijden worden genuttigd op kamer.
 • Niet-essentiële winkels sluiten, maar kunnen wel afhaal en thuislevering organiseren van goederen die op voorhand werden besteld. Geen toegang tot de winkel bij afhaling.
 • Om een gelijk speelveld te bewaren, beperken supermarkten en markten (< 200 personen) hun aanbod tot wat in de essentiële winkels wordt aangeboden.
 • Garages en fietswinkels voeren enkel nog herstellingen uit.
 • Niet-medische contactberoepen (inclusief kappers, grimeuses, wellness, massage, schoonheidssalons) sluiten. 
 • Bedrijven en landbouwbedrijven blijven open, mits naleving van de verplichtingen inzake telewerk, mondmasker en social distancing.
 • Dierenparken sluiten.

3. Scholen

 • Voor alle onderwijsniveaus worden de lessen opgeschort op 12 en 13 november. De lessen hervatten op maandag 16 november.
 • Voor het secundair onderwijs gaan de leerlingen van de tweede en derde graad over op maximaal 50% contactonderwijs en dit tot 1 december. Vóór 1 december evalueren we of tot 100% contactonderwijs opnieuw mogelijk is.
 • Voor het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs gegeven:
  • Voor de eerstejaars: tot 1 december wanneer zij opnieuw contactonderwijs kunnen volgen. 
  • Voor de ouderejaars minstens tot het einde van het kalenderjaar.
 • Leerkrachten vergaderen online; dat geldt ook voor pedagogische studiedagen.
 • Geen fysieke teambuildings

4. Begin- en einddatum 

 • De maatregelen gaan van kracht over het hele grondgebied vanaf maandag 2 november 2020.
 • De maatregelen gelden voor anderhalve maand, tot en met zondag 13 december 2020. Voor de niet-essentiële winkels gebeurt er op 1 december een evaluatie door het Overlegcomité. 
Visual 3010

UPDATE 29/10 – Politiebesluit gouverneur

Bekijk hier het politiebesluit van de gouverneur inzake de mondmaskerplicht.

UPDATE 27/10 – Extra maatregelen

Op 27 oktober 2020 heeft de Vlaamse Regering dan ook beslist om een aantal extra maatregelen in te voeren. De bijkomende maatregelen gaan in vanaf vrijdag 28 oktober 2020 om middernacht. 

ALGEMEEN

 • Er komt geen algemene mondmaskerplicht.
 • Er geldt een samenscholingsverbod vanaf 4 personen, kinderen onder 12 jaar niet meegerekend.
 • De avondklok blijft van kracht tussen middernacht en 5u.

VRIJE TIJD

 • Alle georganiseerde vrijetijdsbesteding boven 12 jaar wordt stopgezet. Jeugd- en sportkampen voor jongeren onder 12 jaar zijn wel nog toegelaten, maar zonder overnachting.
 • Indoor activiteiten zijn verboden. Dat houdt in dat zwembaden, binnenspeeltuinen, bowling, bioscopen, fitnesscentra, wellnesscentra en sauna’s, casino’s en gokkantoren moeten sluiten.
 • Alle evenementen (kermissen, rommelmarkten, kerstmarkten, winterdorpen, schaatsbanen, …) worden verboden. Alleen de wekelijkse markten mogen doorgaan.

CULTUUR, JEUGD EN SPORT

 • Alle cultuurhuizen gaan dicht. Zowel de activiteiten van de professionele sector als socio-culturele activiteiten worden stopgezet.
 • Alle sportactiviteiten boven 12 jaar zijn verboden.
  • Professionele sportbeoefening kan wel nog, maar zonder publiek.
  • Niet-professionele sportbeoefening kan nog outdoor: individueel of met maximaal vier personen, volgens de regels voor samenscholingen.
  • Eén ouder of begeleider mag zijn kind jonger dan 12 jaar naar de sportclub brengen en blijven kijken. De afspraken over de mondmaskerplicht en afstand bewaren blijven gelden.
 • Alle jeugdactiviteiten boven 12 jaar zijn verboden.
  • Jeugdactiviteiten voor kinderen jonger dan 12 zijn nog toegelaten (zonder overnachting), met respect voor de geldende afspraken.
  • Outdoor speelpleinen en sportterreinen blijven open, ook voor +12-jarigen. Het samenscholingsverbod moet daarbij gerespecteerd worden.

EREDIENSTEN, HUWELIJKEN EN BEGRAFENISSEN

 • Erediensten, huwelijken en begrafenissen kunnen doorgaan. Er mogen maximaal 40 personen aanwezig zijn en de afstandsregels moeten gerespecteerd worden.

ECONOMIE

 • Er moet maximaal thuisgewerkt worden, conform het MB.
 • Winkelen mag, met maximaal 2 volwassenen of 1 ouder met minderjarige kinderen.
 • Bedrijven en winkels blijven maximaal open. Ondernemingen die door de coronamaatregelen verplicht moeten sluiten, hoeven voor deze periode van verplichte sluiting hun omzetverlies niet te bewijzen om in aanmerking te komen voor het Vlaams beschermingsmechanisme.

ONDERWIJS

 • Het hoger onderwijs schakelt naar code rood. Daarbij zal enkel nog online afstandsonderwijs mogelijk zijn. Vanaf 12 november zal voor eerstejaarsstudenten enige flexibiliteit qua contactmomenten mogelijk zijn. Ook practica zullen nog kunnen doorgaan.
 • Het leerplichtonderwijs en volwassenenonderwijs sluiten op 9 en 10 november. Vanaf 12 november gaan de scholen weer open.

ZORG

 • Het bezoek in zorgvoorzieningen voor ouderen en kwetsbaren wordt beperkt tot 1 knuffelcontact en 1 extra contact per 14 dagen. Er wordt onderzocht of mantelzorgers tijdelijk kunnen inwonen in de woonzorgcentra.
 • Om extra buffercapaciteit voor de ziekenhuizen te creëren, zet Vlaanderen prioritair in op herstelverblijven en revalidatieziekenhuizen.
 • Het volledige zorg- en welzijnsaanbod blijft doorlopen, met speciale aandacht voor het mentaal welzijn.

HANDHAVING

 • Er ligt een aanpassing van het preventiedecreet in functie van de handhaving van de quarantaine klaar om goedgekeurd te worden door het Vlaams Parlement.
 • Er komt een reglementaire basis, in eerste instantie voor controleurs van De Lijn om GAS-boetes uit te schrijven, bijvoorbeeld wegens het niet naleven van de mondmaskerplicht.
 • De Vlaamse Regering roept de federale regering op om standaard GAS-boetes mogelijk te maken in het kader van de handhaving van de coronamaatregelen.

UPDATE 23/10 – Extra maatregelen

Het Overlegcomité heeft een reeks coronaregels op het vlak van sport, culturele evenementen en (hoger) onderwijs in lijn gebracht met alarmniveau 4.

De strengere regels zijn nodig om ziekenhuizen te ontlasten, te voorkomen dat alle scholen moeten sluiten, de gehele economie stilvalt en al te veel mensen zouden vereenzamen door een algemene lockdown.

Het gaat om de volgende strengere coronaregels:

 • Sportevenementen: alle professionele sportwedstrijden binnen en buiten verlopen zonder publiek. Alle amateurwedstrijden worden opgeschort. Jeugdwedstrijden voor jongeren tot 18 jaar blijven toegelaten, maar zijn enkel toegankelijk voor één enkel lid van het gezin. Het aanbieden en nuttigen van drank en voedsel blijft verboden.
 • Hoger onderwijs: de bezettingsgraad wordt herleid tot maximaal 20% mét mondmaskerplicht, behalve voor practica waarvoor dat niet mogelijk is. De regel geldt niet voor eerstejaars.
 • Indoor culturele evenementen (op cultureel, religieus, onderwijs en verenigingsvlak): maximum 40 personen, indien voldoende garanties voor coronaproof organisatie, en mits 1,5 meter-regel en mondmasker, maximum 200 personen. Het aanbieden van drank en voedsel is verboden.
 • Openbaar vervoer: elke overheid waakt er binnen zijn bevoegdheid over dat de capaciteit van het openbaar vervoer tijdens de spitsuren optimaal is om crowding te vermijden.
 • Pretparken worden tijdelijk gesloten.
 • Dierentuinen: indoor ruimtes worden gesloten; het aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden.
 • Telewerk blijft de regel. Er wordt met de werkgeversfederaties overlegd om een responsabiliserende monitoring op te zetten zodat men de regel van telewerk overal toepast waar het moet.

Gezien de bijzondere urgentie van de situatie, gaan de regels onmiddellijk van kracht vanaf het moment van publicatie op vrijdag 23 oktober 2020. De regels lopen tot en met 19 november 2020, met een tussentijdse evaluatie na twee weken.

UPDATE 16/10 – Extra maatregelen

Om te vermijden dat ziekenhuizen in de problemen komen, scholen moeten sluiten, de economie stilvalt en al teveel mensen zouden vereenzamen door een algehele lockdown heeft het Overlegcomité een reeks maatregelen beslist:

 • Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon
 • Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.
 • Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
 • Telewerk wordt de regel, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening.
 • Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.
 • Cafés en restaurants worden gesloten. Dit geldt voor een periode van vier weken, en wordt geëvalueerd na twee weken. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22.00 uur. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00u. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00u.
 • Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00u en 5.00u, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.
 • Voor indoor activiteiten blijven de bestaande protocollen gelden tot aan evaluatie op 23/10. Er komt een verbod op de verkoop van drank en voeding.
 • Sportwedstrijden: compartimenten worden gehalveerd van 400 naar 200 toeschouwers (professioneel) of enkel met leden van hetzelfde huishouden (amateurs). Kantines en drankgelegenheden worden gesloten.

UPDATE 14/10 – Gouverneur neemt extra maatregelen

De Covid-19 besmettingsgraad in de provincie Vlaams-Brabant is op korte tijd snel verslechterd. Gouverneur Jan Spooren maakt, in samenwerking met de burgemeesters, bijkomende afspraken om de verspreiding van het virus tegen te gaan:

 • In Vlaams-Brabant is het verplicht een mondmasker op zak te hebben.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht in openbare gebouwen, markten, kermissen en op begraafplaatsen tijdens de Allerheiligenperiode.
 • Alle sportkantines moeten maximaal een half uur na de laatste sportactiviteit de deuren sluiten (uitgezonderd kantines met eetgelegenheid).
 • Er wordt in de kantines strikter gecontroleerd op het naleven van de coronamaatregelen. Wanneer dit niet het geval is, kan men overgaan tot sluiting.
 • Uitbaters van feestzalen worden gevraagd om minstens 24 uur vooraf de activiteiten te melden aan het gemeentebestuur en politie.
 • Er komen strengere controles op de handhaving van de geldende regels in cafés en restaurants.
 • Telewerk wordt weer de norm.
 • Gemeenten zullen de aanvragen van evementen strenger beoordelen.
 • Er wordt extra ingezet op sensibilisering van jeugdbewegingen.

Besluit van de gouverneur – kantines
Persbericht gouverneur Vlaams-Brabant

Update 14/10 – Jeugd & Sport

Vanaf woensdag 14 oktober schakelen de sport- en jeugdsector over naar code oranje.
 
SPORT
 • Indoorsportactiviteiten waarbij geen 1,5m afstand bewaard kan worden, zijn verboden voor iedereen boven de 12 jaar. (contactloze trainingen kunnen nog wel)
 • Kleedkamers en douches sluiten, behalve in zwembaden.
 • Sportkampen in de herfstvakantie kunnen doorgaan in kleinere groepen, volgens de protocollen van de jeugdkampen.
 • Sportkantines zijn open en volgen de richtlijnen van de horeca.
 • Publiek is toegelaten voor buitenactiviteiten wanneer het volgens de richtlijnen kan. Publiek voor binnenactiviteiten is niet toegelaten.
JEUGD
 • Voor binnenactiviteiten verkleint de bubbel voor +12-jarigen naar 20 jongeren. Een mondmasker dragen is verplicht.
 • Buitenactiviteiten zijn mogelijk in bubbels van 50. Het dragen van een mondmasker is niet verplicht.
 • Deze maatregelen kunnen nog aangevuld worden door de lokale overheden.

Nieuwe maatregelen van 9 oktober tot 9 november

 • Cafés moeten om 23 uur sluiten en je mag maar met 4 mensen aan tafel zitten, zowel binnen als buiten.
 • Voor restaurants verandert er niets.
 • Je mag nog maximaal 3 nauwe contacten hebben bovenop de mensen waarmee je eventueel samenwoont.
 • Je mag niet meer dan 4 mensen uitnodigen bij je thuis voor een etentje of om samen iets te drinken als je de nodige afstand bewaart of een mondmasker draagt (tenzij het om je nauwe contacten gaat).
 • Samenkomen op straat mag ook met niet meer dan 4 mensen tegelijk.
 • Thuiswerken wordt nog altijd sterk aanbevolen in de mate van het mogelijke.
 • Nachtwinkels blijven open tot max 22u00

De 6 gouden regels

 1. De hygiëneregels blijven essentieel: handen wassen met water en zeep en geen hand geven of kussen bij een begroeting.
 2. Activiteiten vinden het liefst buiten plaats. Als dat niet kan, moet de ruimte voldoende verlucht worden.
 3. Je moet extra voorzorgsmaatregelen nemen als je mensen uit de risicogroep ziet.
 4. Hou 1,5 meter afstand, behalve voor mensen uit je eigen huishouden, je nauwe contacten en kinderen jonger dan 12. Draag een mondmasker waar dit niet kan!
 5. Beperk je fysieke contacten. Buiten je gezin mag je nauwer contact hebben met 1 tot 3 personen.
 6. Beperk groepsactiviteiten in buitenlucht tot maximaal 4 personen, kinderen jonger dan 12 niet meegerekend.
Laatste nieuws Covid-19: Update