UPDATE 23/11 – Teststrategie

Vanaf 23 november wordt de teststrategie aangepast.
 • Alle hoogrisicocontacten worden terug getest, op dag 7 beginnend de dag na het hoogrisicocontact.
 • In de praktijk betekent dit dat hoogrisicocontacten die zelf geen symptomen vertonen, via de contacttracing een code voor staalname zullen krijgen.
 • Deze flowchart geeft je meer uitleg over wanneer je je wel of niet moet laten testen.
 • Meer info: www.info-coronavirus.be

UPDATE 04/11 – Besluit gouverneur

Bekijk hier het politiebesluit van de gouverneur inzake de mondmaskerplicht, huis-aan-huisactiviteiten en steunactiviteiten georganiseerd door verenigingen.

UPDATE 30/10 – Verstrengde lockdown

 

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité beslist om over te gaan tot een verstrengde lockdown.
De strengere regels zijn nodig om de toenemende druk op onze ziekenhuizen een halt toe te roepen en de besmettingscurve zo snel en radicaal mogelijk om te buigen.

1. Sociaal leven

 • Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.
 • Samenkomsten buiten: regel van vier, op veilige afstand
 • Begrafenissen met maximaal 15 aanwezigen. Zonder maaltijd of receptie achteraf.
 • Gebedshuizen open, maar zonder eredienst. Bijeenkomsten van maximaal 4 personen, met mondmasker en op veilige afstand.
 • De grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken, maar buitenlandse reizen worden ten stelligste afgeraden.
 • Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand.

2. Economisch leven

 • Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn  mondmaskers en ventilatie verplicht. Bedrijfskantines gaan dicht.
 • De vakantieparken en campings worden in hun integraliteit gesloten vanaf dinsdagochtend 3 november. In vakantieparken worden indoor- en outdooractiviteiten gestopt tot dan. Zwembaden, restaurants en bars worden gesloten.  Maaltijden worden genuttigd in de vakantiehuisjes, per gezin. 
 • Hotels en B&Bs blijven open, maar de restaurants en bars gaan dicht. Maaltijden worden genuttigd op kamer.
 • Niet-essentiële winkels sluiten, maar kunnen wel afhaal en thuislevering organiseren van goederen die op voorhand werden besteld. Geen toegang tot de winkel bij afhaling.
 • Om een gelijk speelveld te bewaren, beperken supermarkten en markten (< 200 personen) hun aanbod tot wat in de essentiële winkels wordt aangeboden.
 • Garages en fietswinkels voeren enkel nog herstellingen uit.
 • Niet-medische contactberoepen (inclusief kappers, grimeuses, wellness, massage, schoonheidssalons) sluiten. 
 • Bedrijven en landbouwbedrijven blijven open, mits naleving van de verplichtingen inzake telewerk, mondmasker en social distancing.
 • Dierenparken sluiten.

3. Scholen

 • Voor alle onderwijsniveaus worden de lessen opgeschort op 12 en 13 november. De lessen hervatten op maandag 16 november.
 • Voor het secundair onderwijs gaan de leerlingen van de tweede en derde graad over op maximaal 50% contactonderwijs en dit tot 1 december. Vóór 1 december evalueren we of tot 100% contactonderwijs opnieuw mogelijk is.
 • Voor het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs gegeven:
  • Voor de eerstejaars: tot 1 december wanneer zij opnieuw contactonderwijs kunnen volgen. 
  • Voor de ouderejaars minstens tot het einde van het kalenderjaar.
 • Leerkrachten vergaderen online; dat geldt ook voor pedagogische studiedagen.
 • Geen fysieke teambuildings

4. Begin- en einddatum 

 • De maatregelen gaan van kracht over het hele grondgebied vanaf maandag 2 november 2020.
 • De maatregelen gelden voor anderhalve maand, tot en met zondag 13 december 2020. Voor de niet-essentiële winkels gebeurt er op 1 december een evaluatie door het Overlegcomité. 
Visual 3010

UPDATE 29/10 – Politiebesluit gouverneur

Bekijk hier het politiebesluit van de gouverneur inzake de mondmaskerplicht.

UPDATE 27/10 – Extra maatregelen

Op 27 oktober 2020 heeft de Vlaamse Regering dan ook beslist om een aantal extra maatregelen in te voeren. De bijkomende maatregelen gaan in vanaf vrijdag 28 oktober 2020 om middernacht. 

ALGEMEEN

 • Er komt geen algemene mondmaskerplicht.
 • Er geldt een samenscholingsverbod vanaf 4 personen, kinderen onder 12 jaar niet meegerekend.
 • De avondklok blijft van kracht tussen middernacht en 5u.

VRIJE TIJD

 • Alle georganiseerde vrijetijdsbesteding boven 12 jaar wordt stopgezet. Jeugd- en sportkampen voor jongeren onder 12 jaar zijn wel nog toegelaten, maar zonder overnachting.
 • Indoor activiteiten zijn verboden. Dat houdt in dat zwembaden, binnenspeeltuinen, bowling, bioscopen, fitnesscentra, wellnesscentra en sauna’s, casino’s en gokkantoren moeten sluiten.
 • Alle evenementen (kermissen, rommelmarkten, kerstmarkten, winterdorpen, schaatsbanen, …) worden verboden. Alleen de wekelijkse markten mogen doorgaan.

CULTUUR, JEUGD EN SPORT

 • Alle cultuurhuizen gaan dicht. Zowel de activiteiten van de professionele sector als socio-culturele activiteiten worden stopgezet.
 • Alle sportactiviteiten boven 12 jaar zijn verboden.
  • Professionele sportbeoefening kan wel nog, maar zonder publiek.
  • Niet-professionele sportbeoefening kan nog outdoor: individueel of met maximaal vier personen, volgens de regels voor samenscholingen.
  • Eén ouder of begeleider mag zijn kind jonger dan 12 jaar naar de sportclub brengen en blijven kijken. De afspraken over de mondmaskerplicht en afstand bewaren blijven gelden.
 • Alle jeugdactiviteiten boven 12 jaar zijn verboden.
  • Jeugdactiviteiten voor kinderen jonger dan 12 zijn nog toegelaten (zonder overnachting), met respect voor de geldende afspraken.
  • Outdoor speelpleinen en sportterreinen blijven open, ook voor +12-jarigen. Het samenscholingsverbod moet daarbij gerespecteerd worden.

EREDIENSTEN, HUWELIJKEN EN BEGRAFENISSEN

 • Erediensten, huwelijken en begrafenissen kunnen doorgaan. Er mogen maximaal 40 personen aanwezig zijn en de afstandsregels moeten gerespecteerd worden.

ECONOMIE

 • Er moet maximaal thuisgewerkt worden, conform het MB.
 • Winkelen mag, met maximaal 2 volwassenen of 1 ouder met minderjarige kinderen.
 • Bedrijven en winkels blijven maximaal open. Ondernemingen die door de coronamaatregelen verplicht moeten sluiten, hoeven voor deze periode van verplichte sluiting hun omzetverlies niet te bewijzen om in aanmerking te komen voor het Vlaams beschermingsmechanisme.

ONDERWIJS

 • Het hoger onderwijs schakelt naar code rood. Daarbij zal enkel nog online afstandsonderwijs mogelijk zijn. Vanaf 12 november zal voor eerstejaarsstudenten enige flexibiliteit qua contactmomenten mogelijk zijn. Ook practica zullen nog kunnen doorgaan.
 • Het leerplichtonderwijs en volwassenenonderwijs sluiten op 9 en 10 november. Vanaf 12 november gaan de scholen weer open.

ZORG

 • Het bezoek in zorgvoorzieningen voor ouderen en kwetsbaren wordt beperkt tot 1 knuffelcontact en 1 extra contact per 14 dagen. Er wordt onderzocht of mantelzorgers tijdelijk kunnen inwonen in de woonzorgcentra.
 • Om extra buffercapaciteit voor de ziekenhuizen te creëren, zet Vlaanderen prioritair in op herstelverblijven en revalidatieziekenhuizen.
 • Het volledige zorg- en welzijnsaanbod blijft doorlopen, met speciale aandacht voor het mentaal welzijn.

HANDHAVING

 • Er ligt een aanpassing van het preventiedecreet in functie van de handhaving van de quarantaine klaar om goedgekeurd te worden door het Vlaams Parlement.
 • Er komt een reglementaire basis, in eerste instantie voor controleurs van De Lijn om GAS-boetes uit te schrijven, bijvoorbeeld wegens het niet naleven van de mondmaskerplicht.
 • De Vlaamse Regering roept de federale regering op om standaard GAS-boetes mogelijk te maken in het kader van de handhaving van de coronamaatregelen.

UPDATE 23/10 – Extra maatregelen

Het Overlegcomité heeft een reeks coronaregels op het vlak van sport, culturele evenementen en (hoger) onderwijs in lijn gebracht met alarmniveau 4.

De strengere regels zijn nodig om ziekenhuizen te ontlasten, te voorkomen dat alle scholen moeten sluiten, de gehele economie stilvalt en al te veel mensen zouden vereenzamen door een algemene lockdown.

Het gaat om de volgende strengere coronaregels:

 • Sportevenementen: alle professionele sportwedstrijden binnen en buiten verlopen zonder publiek. Alle amateurwedstrijden worden opgeschort. Jeugdwedstrijden voor jongeren tot 18 jaar blijven toegelaten, maar zijn enkel toegankelijk voor één enkel lid van het gezin. Het aanbieden en nuttigen van drank en voedsel blijft verboden.
 • Hoger onderwijs: de bezettingsgraad wordt herleid tot maximaal 20% mét mondmaskerplicht, behalve voor practica waarvoor dat niet mogelijk is. De regel geldt niet voor eerstejaars.
 • Indoor culturele evenementen (op cultureel, religieus, onderwijs en verenigingsvlak): maximum 40 personen, indien voldoende garanties voor coronaproof organisatie, en mits 1,5 meter-regel en mondmasker, maximum 200 personen. Het aanbieden van drank en voedsel is verboden.
 • Openbaar vervoer: elke overheid waakt er binnen zijn bevoegdheid over dat de capaciteit van het openbaar vervoer tijdens de spitsuren optimaal is om crowding te vermijden.
 • Pretparken worden tijdelijk gesloten.
 • Dierentuinen: indoor ruimtes worden gesloten; het aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden.
 • Telewerk blijft de regel. Er wordt met de werkgeversfederaties overlegd om een responsabiliserende monitoring op te zetten zodat men de regel van telewerk overal toepast waar het moet.

Gezien de bijzondere urgentie van de situatie, gaan de regels onmiddellijk van kracht vanaf het moment van publicatie op vrijdag 23 oktober 2020. De regels lopen tot en met 19 november 2020, met een tussentijdse evaluatie na twee weken.

UPDATE 16/10 – Extra maatregelen

Om te vermijden dat ziekenhuizen in de problemen komen, scholen moeten sluiten, de economie stilvalt en al teveel mensen zouden vereenzamen door een algehele lockdown heeft het Overlegcomité een reeks maatregelen beslist:

 • Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon
 • Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.
 • Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
 • Telewerk wordt de regel, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening.
 • Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.
 • Cafés en restaurants worden gesloten. Dit geldt voor een periode van vier weken, en wordt geëvalueerd na twee weken. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22.00 uur. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00u. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00u.
 • Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00u en 5.00u, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.
 • Voor indoor activiteiten blijven de bestaande protocollen gelden tot aan evaluatie op 23/10. Er komt een verbod op de verkoop van drank en voeding.
 • Sportwedstrijden: compartimenten worden gehalveerd van 400 naar 200 toeschouwers (professioneel) of enkel met leden van hetzelfde huishouden (amateurs). Kantines en drankgelegenheden worden gesloten.

UPDATE 14/10 – Gouverneur neemt extra maatregelen

De Covid-19 besmettingsgraad in de provincie Vlaams-Brabant is op korte tijd snel verslechterd. Gouverneur Jan Spooren maakt, in samenwerking met de burgemeesters, bijkomende afspraken om de verspreiding van het virus tegen te gaan:

 • In Vlaams-Brabant is het verplicht een mondmasker op zak te hebben.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht in openbare gebouwen, markten, kermissen en op begraafplaatsen tijdens de Allerheiligenperiode.
 • Alle sportkantines moeten maximaal een half uur na de laatste sportactiviteit de deuren sluiten (uitgezonderd kantines met eetgelegenheid).
 • Er wordt in de kantines strikter gecontroleerd op het naleven van de coronamaatregelen. Wanneer dit niet het geval is, kan men overgaan tot sluiting.
 • Uitbaters van feestzalen worden gevraagd om minstens 24 uur vooraf de activiteiten te melden aan het gemeentebestuur en politie.
 • Er komen strengere controles op de handhaving van de geldende regels in cafés en restaurants.
 • Telewerk wordt weer de norm.
 • Gemeenten zullen de aanvragen van evementen strenger beoordelen.
 • Er wordt extra ingezet op sensibilisering van jeugdbewegingen.

Besluit van de gouverneur – kantines
Persbericht gouverneur Vlaams-Brabant

Update 14/10 – Jeugd & Sport

Vanaf woensdag 14 oktober schakelen de sport- en jeugdsector over naar code oranje.
 
SPORT
 • Indoorsportactiviteiten waarbij geen 1,5m afstand bewaard kan worden, zijn verboden voor iedereen boven de 12 jaar. (contactloze trainingen kunnen nog wel)
 • Kleedkamers en douches sluiten, behalve in zwembaden.
 • Sportkampen in de herfstvakantie kunnen doorgaan in kleinere groepen, volgens de protocollen van de jeugdkampen.
 • Sportkantines zijn open en volgen de richtlijnen van de horeca.
 • Publiek is toegelaten voor buitenactiviteiten wanneer het volgens de richtlijnen kan. Publiek voor binnenactiviteiten is niet toegelaten.
JEUGD
 • Voor binnenactiviteiten verkleint de bubbel voor +12-jarigen naar 20 jongeren. Een mondmasker dragen is verplicht.
 • Buitenactiviteiten zijn mogelijk in bubbels van 50. Het dragen van een mondmasker is niet verplicht.
 • Deze maatregelen kunnen nog aangevuld worden door de lokale overheden.

Nieuwe maatregelen van 9 oktober tot 9 november

 • Cafés moeten om 23 uur sluiten en je mag maar met 4 mensen aan tafel zitten, zowel binnen als buiten.
 • Voor restaurants verandert er niets.
 • Je mag nog maximaal 3 nauwe contacten hebben bovenop de mensen waarmee je eventueel samenwoont.
 • Je mag niet meer dan 4 mensen uitnodigen bij je thuis voor een etentje of om samen iets te drinken als je de nodige afstand bewaart of een mondmasker draagt (tenzij het om je nauwe contacten gaat).
 • Samenkomen op straat mag ook met niet meer dan 4 mensen tegelijk.
 • Thuiswerken wordt nog altijd sterk aanbevolen in de mate van het mogelijke.
 • Nachtwinkels blijven open tot max 22u00

De 6 gouden regels

 1. De hygiëneregels blijven essentieel: handen wassen met water en zeep en geen hand geven of kussen bij een begroeting.
 2. Activiteiten vinden het liefst buiten plaats. Als dat niet kan, moet de ruimte voldoende verlucht worden.
 3. Je moet extra voorzorgsmaatregelen nemen als je mensen uit de risicogroep ziet.
 4. Hou 1,5 meter afstand, behalve voor mensen uit je eigen huishouden, je nauwe contacten en kinderen jonger dan 12. Draag een mondmasker waar dit niet kan!
 5. Beperk je fysieke contacten. Buiten je gezin mag je nauwer contact hebben met 1 tot 3 personen.
 6. Beperk groepsactiviteiten in buitenlucht tot maximaal 4 personen, kinderen jonger dan 12 niet meegerekend.
Laatste nieuws Covid-19: Update