In 2020 lanceerde Hageland+ vzw een oproep voor het indienen van plattelandsprojecten waarvoor Europese, Vlaamse en provinciale steun kon worden bekomen in het kader van het LEADER-programma.

LEADER staat voor “Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale”. Vrij vertaald betekent dat ‘Locale actoren verbinden voor een leefbaar platteland’. LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbinnen lokale actoren  (gemeenten, OCMW’s, vzw’s, overkoepelende organisaties, …) subsidies kunnen aanvragen voor projecten ter ondersteuning van de noden van de eigen plattelandsregio.

Onze gemeente diende hiervoor twee projecten in: de renovatie van zaal Servaas en de aanleg van een vrijetijdssite in Kersbeek. Op die manier wenst de gemeente de dorpsbeleving van Kersbeek te stimuleren en aan de verschillende noden van onze plattelandsgemeente tegemoet te komen:  vereenzaming van de (oudere) bevolking tegengaan door te investeren in het verenigingsleven en recreatiemogelijkheden, leegstaand en verouderd patrimonium vermijden en de CO2-uitstoot verminderen door de duurzaamheid te vergroten. 

Renovatie zaal Servaas

Momenteel beantwoordt zaal Servaas niet meer aan de nood van de vele gebruikers. Mede door de  subsidie (39.000 euro) en de investering van eigen middelen (26.000 euro) kan de gemeente reeds deze legislatuur enkele renovatiewerken voltooien waardoor de zaal aantrekkelijker en duurzamer wordt. De volgende werken staan het komende jaar op de planning: vervanging van het buitenschrijnwerk met plaatsing van hoogrendementsglas, vernieuwing van de verwarming, aanpassing van het fornuis en de friteuses naar aardgas.

Vrijetijdssite Doddelbergstraat

Daarnaast gaan we de oude voetbalterreinen aan de Doddelbergstraat omtoveren tot een heuse vrijetijdssite waar zowel verenigingen als buurtbewoners en met uitbereiding mensen van het hele Hageland kunnen sporten, bewegen en ontspannen.

Op de site krijgt de paardensport in Kortenaken zijn uitvalsbasis. Met unieke oefenterreinen voor de mensport, een zandpiste voor jumping- en dressuurtraining, voldoende stockageruimte voor het nodige materiaal, het vertrek van ruiterpaden en een ontmoetingsruimte, zorgen we ervoor dat de lokale verenigingen, maar ook andere ruiters en menners kunnen genieten van de ultieme locatie om hun geliefde sport te beoefenen.

Ook de oudste vereniging van onze gemeente krijgt de nodige infrastructuur om hun activiteiten in eigen gemeente te organiseren. Door de inplanting van een staande wip, kan de Sint-Sebastiaansgilde hun trainingen en wedstrijden organiseren.

Naast het verenigingsleven wil het gemeentebestuur de site ook zo functioneel en toegankelijk mogelijk maken voor mensen uit de buurt en individuele sporters. Hierbij willen we onder andere antwoord bieden op de vraag van de sportraad en alle sportverenigingen (populairste idee van de ideeënmuur van 2018 en 2019), om een loopomloop aan te leggen. De omloop is gratis toegankelijk en is deels mee verlicht door de verlichting aan de oefenterreinen. Hiervoor speelt de sociale veiligheid een belangrijke rol. De lopers kunnen achteraf een drankje nuttigen in de ontmoetingsruimte, het sociale aspect van bewegen mag niet onderschat worden. Anderzijds zal de site ook een vertrekpunt zijn voor allerhande fiets-, wandel-, mountainbike- en ruiterpaden. Deze vrijetijdssite zal opgenomen worden in een breed toeristisch kader. Zo zal het dienst doen als een verbindingspunt voor verschillende toeristische routes doorheen de gemeente.

Kortom we willen van deze site een trekpleister maken voor de buurt en de regio.

Dit project wordt gerealiseerd dankzij de steun van:

 

Laatste nieuws LEADER-subsidies voor project ‘Dorpsbeleving Kersbeek’