In de week van 15/5 tartte een externe firma, in opdracht van de gemeente, met het maaien van de bermen. Er zullen de komende maanden 3 maaibeurten plaatsvinden.

Het Vlaams Bermbesluit bepaalt dat de bermen slechts op bepaalde momenten van het jaar gemaaid mogen worden. Voor de veiligheid en een goede zichtbaarheid op de weg, is er gestart met het maaien van de eerste meter en de kruispunten. De tweede maaibeurt start op 15 juni en de derde op 15 september. Door deze spreiding beschermen we optimaal de natuur en het landschap in onze fruitgemeente.

Laatste nieuws Maaien van bermen