Helaas kan het gebeuren dat er ongeplande onderbrekingen en storingen optreden in de Watergroep (lekken, technische problemen …). Tevredenheidsonderzoeken van De Watergroep leren dat klanten vinden dat de communicatie bij ongeplande waterwerken en storingen beter kan en vanuit de gemeente zijn we samen met anderen reeds lang vragende partij geweest voor een proactieve communicatie.

Daarom start De Watergroep vanaf heden met de automatische verzending van sms’en en e-mailberichten bij ongeplande storingen en werken aan de watervoorziening (er worden geen berichten gestuurd tussen 22u en 6u).

Alle inwoners waarvan De Watergroep via de klantenzone een geldig e-mailadres en/of gsm-nummer beschikt, zullen automatisch op de hoogte gebracht worden bij een ongeplande waterstoring. In die boodschap geeft De Watergroep telkens mee wat er aan de hand is en wanneer de storing ten laatste terug van de baan is.

De meest recente informatie over storingen en werken is (net zoals vroeger) ook steeds terug te vinden op de website www.dewatergroep.be/storing en uiteraard ook telefonisch via 02 238 96 99.

Laatste nieuws Meteen op de hoogte van onderbrekingen of storingen De Watergroep