Kortenaken beschikt over circa 160 km gemeenteweg waarvan een groot deel betonwegen. In het kader van het onderhoud aan deze wegen worden diverse herstellingswerken uitgevoerd.

Momenteel zijn er verschillende betonplaten aangeduid die binnenkort worden opgeperst. Met deze techniek worden de nog goede betonvakken die door de tijd en het gebruik los zijn komen te liggen of die verzakt zijn, aangepakt. Er worden enkele gaten in de betonplaat geboord zodat de holle ruimte eronder opgevuld kan worden en de betonplaat terug op niveau wordt gebracht. Voor de werken wordt er een mobiele werf gebruikt waardoor de hinder zeer beperkt is en er geen verkeersomleidingen nodig zijn. Het resultaat van het oppersen van de vakken is dat de trillingen en geluidshinder afnemen. Dit jaar worden er betonvakken in de volgende straten opgeperst: Dorpsstraat, Diestsestraat, Schansstraat, Dorpsplein, Baaistraat, Blijstraat en Krawatenstraat.

Naast het oppersen van de nog goede betonvakken, heeft de Technische dienst van de gemeente zelf ook enkele oude betonvakken vernieuwd en zal een aannemer binnenkort starten met het vervangen van betonvakken in het Ingeveld, Krawatenstraat, Lapstraat, Neerlintersesteenweg, Schansstraat en Strostraat.

Laatste nieuws Onderhoudswerken aan betonwegen