Op de begraafplaatsen van Ransberg, Kersbeek en Miskom zijn het aantal vrije graven beperkt. Hierdoor dreigt er een tekort aan plaatsen. De graven waarvan de begravingstermijn ruim verlopen is, zullen bijgevolg worden ontruimd.

Enkel de graven van 40 jaar en ouder worden ontruimd. Deze termijn is veel ruimer dan de wettelijke termijn. Uit respect voor de overledenen en nabestaanden, werden de graven niet eerder verwijderd. Op dit moment zijn er nog 10 plaatsen in Ransberg, 12 in Kersbeek en 10 in Miskom. Omdat we ervoor willen zorgen dat begravingen in eigen gemeente in de toekomst mogelijk blijven, zijn we nu genoodzaakt om extra plaatsen te creëren op de voornoemde begraafplaatsen. Daarnaast is er de vraag naar meer groene rustruimten en bankjes. Na het verwijderen van de graven kunnen we ook hier werk van maken. Graven van oudstrijders, graven met bijzettingen van jonger dan 40 jaar en graven die gekwalificeerd zijn als Onroerend Erfgoed, blijven bestaan.

De ontruiming zal steeds gebeuren met het nodige respect voor de overledene en nabestaanden. Bij eender welke vraag staat onze dienst Burgerzaken klaar om deze te beantwoorden.

Laatste nieuws Ontruiming begraafplaatsen in Ransberg, Kersbeek en Miskom