Eind 2020 werden er enkele gevallen van vogelgriep vastgesteld in ons land. Daarom moest iedereen zijn kippen of ander pluimvee ophokken of afschermen. Vanaf 6 april is deze ophokplicht opgeheven. Deze gunstige evolutie betekent niet dat het vogelgriepvirus al volledig verdwenen is uit de wilde vogels. Ons land ligt op dit ogenblik op de grens van de
probleemzone voor vogelgriep in Europa. Dat betekent dat er waarschijnlijk nog virus aanwezig is bij wilde vogels in ons land, maar het risico op besmetting van gehouden pluimvee en vogels is wel voldoende afgenomen om het ophokken op te heffen.

Let wel, net omwille van dit restrisico:

  • blijft het voor alle pluimvee- en vogelhouders, dus ook de particuliere houders, voorlopig verplicht om hun dieren binnen of onder netten te voederen, zodat wilde vogels niet door het aanwezige voeder worden aangelokt;
  • worden de andere voorzorgsmaatregelen, in begrepen het ophokken van pluimvee op pluimveebedrijven, voorlopig nog niet versoepeld.
Laatste nieuws Ophokplicht pluimvee opgeheven