Er werden enkele gevallen van vogelgriep vastgesteld in ons land. Daarom moet iedereen zijn kippen of ander pluimvee ophokken of afschermen. Op die manier wordt contact vermeden met wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen.
De ophokplicht blijft tot nader orde van kracht.
Laatste nieuws Ophokplicht pluimvee