Wat is een gemachtigd opzichter?

  • Een gemachtigd opzichter is minstens 18 jaar en zet zich vrijwillig in voor een verkeersveilige omgeving.
  • Een gemachtigd opzichter laat kinderen, scholieren, personen met een handicap of bejaarden in groep oversteken. Hij mag daarbij aanwijzingen geven aan andere weggebruikers en het verkeer stilleggen, maar hij mag het verkeer niet regelen.
  • Een gemachtigd opzichter is herkenbaar aan het reflecterend stopbordje C3 op steel en aan de driekleurige armband die de naam van de gemeente draagt en die om de linkerarm zit. Vaak draagt hij ook een fluojas.
  • De gemeente verzekert haar gemachtigde opzichters tegen burgerlijke aansprakelijkheid en tegen persoons- en zaakschade die voortkomen uit ongevallen bij de uitoefening van hun taak of op de weg van of naar de plaats waar zij die taak uitoefenen.
  • De gemachtigd opzichter vervult een heel belangrijke rol voor de veiligheid in de schoolomgeving en op de schoolroutes. Het feit dat een school beschikt over gemachtigde opzichters, is een bijkomend aspect van een actief verkeersveiligheidsbeleid en van een werkelijke aanwezigheid op het terrein.
  • Door de inzet van een gemachtigd opzichter krijgen veel jonge fietsers en voetgangers een kans om veilig en zelfstandig naar school te gaan.

 

Hoe verloopt de opleiding?

  • De provincie organiseert gratis het theoretische deel van de opleiding (3 uur).
  • Na het theoretische deel zal de lokale politie een praktijkcursus van een halve dag in het reële verkeer geven.
  • Na het voltooien van zowel theorie als praktijk volgt de officiële aanstelling door de burgemeester van de gemeente waar de gemachtigd opzichter zal optreden.

 

Inschrijven? Online via www.vlaamsbrabant.be/gemachtigdeopzichters
Meer info? Provincie Vlaams-Brabant | PIVO-Politieschool | 02 456 89 23 | pivo.politie@vlaamsbrabant.be

Laatste nieuws Opleiding gemachtigd opzichter in oktober