Rekening houdend met de stijgende energieprijzen heeft de federale regering besloten een verwarmingstoelage van 300 euro netto aan de gezinnen toe te kennen ter compensatie van de gestegen energiekosten. Die unieke en forfaitaire toelage wordt aan de gezinnen toegekend bij de aankoop van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van hun hoofdverblijfplaats. De toelage heeft betrekking op leveringen uitgevoerd door een bedrijf tussen 15 november 2021 en 31 december 2022.

De aanvraag kan online ingediend worden of via aangetekende zending aan de FOD Economie op het volgende adres:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie (Cel Mazoutpremie 225euro)
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Let op! Er zijn 2 soorten formulieren, afhankelijk van het type woning

 

Voor alle info kan je hier terecht: Toekenning van een toelage van 300 euro voor gezinnen die met huisbrandolie of propaan in bulk verwarmen | FOD Economie (fgov.be)

Laatste nieuws Toelage van 300 euro – huisbrandolie of propaan