Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt een deel van de Tiensesteenweg/Provinciebaan (N29) in Kortenaken en Bekkevoort, tussen het op- en afrittencomplex E314 ter hoogte van Bekkevoort (afrit 24) en de gemeentegrens met Glabbeek. De rijweg wordt vernieuwd en er komen gescheiden fietspaden. Ook wordt het kruispunt met de Klipgaardestraat vernieuwd en veiliger gemaakt voor overstekende fietsers en voetgangers. De werken starten op 10 augustus.

Meer info over deze werken is terug te vinden op https://wegenenverkeer.be/kortenaken

Laatste nieuws Vernieuwing Tiensesteenweg (N29) en kruispunt met Klipgaardestraat