In april van dit jaar zijn de rioleringswerken van Verbindingsriolering (VBR) Velpe gestart in Kersbeek-Miskom. In een eerste fase werd op de Heerbaan tussen de rotonde ‘De Hoef’ en de Hollestraat de riolering aangelegd. Gelijktijdig werden ook de nutsleidingen vernieuwd en is er een fietspad en een volledig nieuw wegdek in asfalt aangelegd. Vanaf woensdag 13 oktober wordt dit traject opnieuw opengesteld zodat de verbinding tussen Ransberg en Waanrode terug vlotter kan verlopen.

Het afronden van fase 1 betekent ook dat de werken de tweede fase zullen ingaan waardoor er vanaf woensdag 13/10 een nieuwe omleiding wordt ingevoerd. In de tweede fase wordt er gewerkt op Miskom-Dorp en dit vanaf Leedsevroente tot en met het kruispunt van de Heerbaan en een stukje in de Hanenstraat (aan de kant van het OCMW). Het kruispunt aan het OCMW-gebouw zal in deze fase ook onderbroken zijn.

Om de aanleg van de riolering op een goede en veilige manier uit te voeren, wordt over de hele breedte van de weg gewerkt. Gedurende de duur van de werken wordt de zone waarin wordt gewerkt, afgesloten voor alle doorgaand verkeer en dit tot het voorjaar van 2022. Het verkeer komende uit Waanrode wordt omgeleid via de Hemelrijkstraat/Hollestraat en de pas vernieuwde Heerbaan. Het verkeer uit Kersbeek wordt omgeleid via de Zuurbemdsesteenweg en de Hoeledensebaan/Donkelstraat. Het OCMW blijft bereikbaar maar de Heerbaan zal ter hoogte van het OCMW aan beide zijden een doodlopende straat zijn.

 

Omleiding busvervoer

Er is met de aannemer afgesproken dat het kerkhof van Miskom in de week van 1 november bereikbaar blijft. Omdat de werken van fase 2 onderaan Miskom-Dorp ter hoogte van het OCMW starten, zal het kerkhof tijdens de allerheiligenperiode enkel bereikbaar zijn via de zijde van Waanrode.

Lijnen 391, 561 en 565 van De Lijn volgen vanaf 13 oktober een aangepaste route. Op de Hoeledensebaan wordt ter hoogte van de Nieuwstraat en de Strostraat voor lijnen 391 en 561 tijdelijk een extra halte voorzien. Meer info op de haltepalen, in dit document en op www.delijn.be

 

De omwonenden werden persoonlijk ingelicht via deze bewonersbrief.

Laatste nieuws VBR Fase 2 – update oktober 2021