In het voorjaar zijn de rioleringswerken voor het project “Verbindingsriolering Velpe” op de Heerbaan en in Miskom-Dorp gestart. Met deze werken in Kersbeek-Miskom wordt er naast een nieuwe riolering over de volledige breedte van de rijbaan ook een nieuw wegdek in asfalt aangelegd en over een afstand van ca. 5 km nieuwe fietspaden. De Aquafin-werken hebben een kostenplaatje €7.850.000 waarvan 80% gesubsidieerd wordt.

Ondanks het slechte weer en enkele onverwachte problemen, zitten de werken wel nog steeds op schema en zal de Heerbaan tussen de rotonde en het kruispunt Heerbaan x Groenstraat x Hollestraat in de loop van oktober opnieuw opengesteld kunnen worden voor het verkeer. Hierdoor zal de verbinding tussen Waanrode en Ransberg terug vlotter kunnen verlopen.

De werken zijn ingedeeld in verschillende fases en midden september gaat een nieuwe deelfase in. Omdat de rioleringsploeg in fase 1 klaar is, en om totale duurtijd van de werken te beperken, wordt het rioolstelsel in de Hanenstraat aan de zijde van het OCMW nu ook al aangelegd. De hinder voor het verkeer zal beperkt zijn omdat deze straat al was afgesloten voor het doorgaand verkeer en omdat het kruispunt ter hoogte van het OCMW nog toegankelijk blijft. Er zijn momenteel dan ook geen extra omleidingen nodig. Voor de bewoners van de Hanenstraat en Strostraat gaat er wel extra hinder zijn maar zij worden nog verwittigd door de aannemer.

Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden (o.a. slecht weer), vind je hieronder de vooropgestelde planning voor de effectieve rioleringswerken. Bijkomend wordt ook de rijbaan (beide rijhelften) en het fietspad vernieuwd.

Omleiding busvervoer

De omleidingsroutes die momenteel in voege zijn, blijven ook nog van kracht. Bijkomend zullen schoollijnen 561 en 565 van De Lijn vanaf 1 september ook een omleiding  moeten volgen omdat het kruispunt Heerbaan x Groenstraat x Hollestraat na het bouwverlof niet meer toegankelijk is. Hieronder vind je de aangepaste lijnvoering voor schoollijnen 561 en 565 (de bussen van lijn 391 blijven het huidige traject volgen). Deze info is binnenkort ook terug te vinden op de haltepalen en op www.delijn.be.

Lijn 565 vanaf 1/9

Lijn 561 vanaf 1/9

 

Laatste nieuws VBR Fase 2 – update september 2021