Aannemer DCA is momenteel op de Heerbaan bezig met de effectieve rioleringswerken in de zone tussen de rotonde en de Groenstraat/Hollestraat en de eerste fietspaden worden aangelegd.

Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden (o.a. slecht weer), vind je hieronder de vooropgestelde planning voor de effectieve rioleringswerken. Bijkomend wordt ook de rijbaan (beide rijhelften) en het fietspad vernieuwd.

Omleiding busvervoer

De omleidingsroutes die momenteel in voege zijn, blijven ook nog van kracht. Bijkomend zullen schoollijnen 561 en 565 van De Lijn vanaf 1 september ook een omleiding  moeten volgen omdat het kruispunt Heerbaan x Groenstraat x Hollestraat na het bouwverlof niet meer toegankelijk is. Hieronder vind je de aangepaste lijnvoering voor schoollijnen 561 en 565 (de bussen van lijn 391 blijven het huidige traject volgen). Deze info is binnenkort ook terug te vinden op de haltepalen en op www.delijn.be.

Lijn 565 vanaf 1/9

Lijn 561 vanaf 1/9

De omwonenden werden persoonlijk ingelicht via deze bewonersbrief.

Laatste nieuws VBR Fase 1 – update juli 2021