We hebben jouw hulp nodig! Bedenk een leuke, klinkende naam voor het nieuwe infoblad. Stuur jouw idee met motivatie
in via informatie@kortenaken.be vóór 1 december en maak kans op een mooie prijs.

De persoonsgegevens die je hierbij verstrekt, worden verwerkt door het gemeentebestuur van Kortenaken, Dorpsplein 35, 3470 Kortenaken. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016. Wij verwerken de opgegeven persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit nodig is. Je hebt het recht tot inzage, verbetering en – indien mogelijk – verwijdering van deze gegevens. Meer informatie over hoe wij jouw privacy waarborgen kan je terugvinden in ons privacybeleid: https://www.kortenaken.be/beleid—bestuur/privacyverklaring/privacyverklaring-gemeentebestuur . Een papieren versie van deze privacyverklaring is te verkrijgen aan het onthaal van het gemeentehuis. Voor meer info: 011 58 62 62 – privacy@kortenaken.be.

Wedstrijdreglement

 1. De gemeente Kortenaken kiest ervoor om participatief op te treden bij het zoeken naar een nieuwe naam voor het infoblad. De wedstrijd is voorbehouden aan inwoners en verenigingen van de gemeente Kortenaken.
 2. De winnende deelnemer ontvangt een streekproductenmand.
 3. De inzendingen mogen niet van kwetsende aard of geen plagiaat zijn. Kwetsende
  inzendingen en plagiaat worden onmiddellijk verweerd.
 4. Inzendingen kunnen via verschillende kanalen ingediend worden:
  1. Per brief aan Dienst Communicatie, Dorpsplein 35, 3470 Kortenaken
  2. Per mail aan informatie@kortenaken.be
 5. Inzendingen moeten voorzien zijn van naam, voornaam en adres van de betrokken inzender.
 6. Elke deelnemer mag slechts 1 inzending insturen.
 7. De wedstrijd start op 01/10/2019 en eindigt op 01/12/2019.
 8. Een jurycommissie wordt samengesteld. De jurycommissie bestaat uit de Algemeen Directeur, schepen van Communicatie, Communicatieambtenaar, ambtenaar voor Senioren. De commissie verzamelt alle binnengekomen namen en maakt een top 5 met een korte motivatie.
 9. Het college van burgemeester en schepenen krijgt de top 5 en kiest de uiteindelijke winnaar.
 10. De winnende naam wordt bekendgemaakt bij het verschijnen van de eerste nieuwe editie. Tot dan zijn deelnemers en andere betrokkenen geheimhouding verplicht.
 11. Deelnemers aan deze wedstrijd verklaren zich akkoord met het hierboven
  vastgestelde reglement.
Laatste nieuws Wedstrijd naam infoblad