Adreswijziging


Inhoud

Wanneer je verhuist, moet je je nieuwe adres binnen de acht werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van je nieuwe stad of gemeente. Maar ook wanneer je binnen dezelfde gemeente verhuist moet je dit aangeven.

 

Voorwaarden

Je kan jouw verhuis pas aangeven alleen wanneer je ook effectief verhuisd bent.

 

Procedure

Er zijn verschillende manieren om je adreswijziging door te geven:

  • Je kan langsgaan bij de dienst Burgerzaken van je nieuwe gemeente.
  • Je kan de adreswijziging schriftelijk (e-mail) melden aan je nieuwe gemeente: burgerzaken@kortenaken.be
  • Je kan de adreswijziging doorgeven via het e-loket

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven heb je een geldig identiteitsbewijs nodig met je rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of je werkelijk op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle word je ingeschreven op je nieuwe adres en word je uitgenodigd om je identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart met PIN-code nodig.

Vanaf het ogenblijk dat jouw identiteitskaart aangepast is, kan je alle andere instanties van je adresverandering op de hoogte brengen.

 

Inschrijvingsbewijs van voertuigen

De adreswijziging moet niet langer aangebracht worden op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig(en). Het kentekenbewijs zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het ogenblik van uitgifte.

 

Gelijkmatig verdeelde huisvesting

Voor een minderjarige die bij elk van de ouders verblijft volgens het principe van de gelijkmatig verdeelde huisvesting moeten bovendien volgende documenten worden meegebracht:

  • het wederzijds akkoord van de ouders
  • de gerechtelijke beslissing
  • de notariële akte

 

Wat meebrengen

Je elektronische identiteitskaart met PIN-code.

 

 

Bedrag

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.

Burgerzaken

Inge Depoorter
Mathias Hikketik
Cristel Alderson

Dorpsplein 35
3470 Kortenaken

Tel 011 58 62 61
Tel 011 58 62 63
Fax 011 58 20 93

burgerzaken@kortenaken.be

Vraag je documenten online aan via het e-loket

Openingsuren

Ma – vrij: van 9 tot 12 uur
Ma: van 18 tot 20 uur
Woe: van 13 tot 16.30 uur

Leven Burgerzaken Adreswijziging