Arbeidskaart


Om als buitenlandse werknemer in België arbeid in loondienst te kunnen verrichten, heb je in principe een arbeidskaart nodig. Maar een aantal categorieën van werknemers, bijvoorbeeld onderdanen van de EU, is vrijgesteld van de verplichting om een arbeidskaart te hebben.

Er zijn drie types van arbeidskaarten:

Arbeidskaart B

 • geldt voor tewerkstelling in loondienst bij één bepaalde werkgever voor één specifieke functie of job.
 • wordt automatisch toegekend als uw werkgever een arbeidsvergunning heeft.
 • blijft geldig voor bepaalde duur, maar kan verlengd worden.

Arbeidskaart A

 • geldt voor elk beroep in loondienst bij om het even welke werkgever.
 • wordt toegekend aan een buitenlandse werknemer die kan bewijzen dat hij vier jaar heeft gewerkt met een arbeidskaart B in een periode van tien jaar verblijf, onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag. Dat verblijf moet wettig en ononderbroken zijn. In de praktijk wordt de arbeidskaart A maar zelden uitgereikt, omdat wie in aanmerking komt, meestal al in aanmerking komt voor een verblijf van onbeperkte duur, waardoor hij geen arbeidskaart meer nodig heeft.
 • blijft geldig voor onbepaalde duur.

Arbeidskaart C

 • geldt voor elk beroep in loondienst bij om het even welke werkgever
 • wordt toegekend aan buitenlandse werknemers die hier mogen verblijven om specifieke verblijfsredenen anders dan tewerkstelling (bv. studenten, kandidaat-vluchtelingen).
 • blijft geldig voor bepaalde duur, maar kan verlengd worden.

Voor een overzicht van de voorwaarden waaronder buitenlandse werknemers in Vlaanderen en België kunnen werken kan je terecht op de website van het Departement voor Werk en Sociale Economie of bij de provinciale Dienst Economische Migratie van het Departement voor Werk en Sociale Economie. Voor buitenlandse werknemers die solliciteren voor een knelpuntberoep zijn de regels soepeler.

Mensen met een buitenlandse nationaliteit die in België als zelfstandige willen werken, hebben daarvoor een beroepskaart voor vreemdelingen nodig.

Procedure

 • De arbeidskaarten A en C vraag je als werknemer zelf aan. Daarvoor moet je een aanvraagdossier indienen bij de provinciale Dienst Economische Migratie.
 • De arbeidskaart B wordt door je werkgever aangevraagd.

De dienst Economische Migratie bezorgt je arbeidskaart aan het gemeentebestuur. Wij brengen je vervolgens op de hoogte wanneer deze kan afgehaald worden.

Uitzonderingen

Onderdanen van de Europese Unie en van Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland hebben geen arbeidskaart of arbeidsvergunning nodig. Voor andere vrijstellingen en afwijkingen kan ja terecht bij de provinciale Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren.

LET OP: Wegens achterstand in de dossierbehandeling van arbeidskaarten, is het aangeraden om de aanvraag 8 weken voor de aanvang van de gewenste startdatum in te dienen. 

Burgerzaken

Inge Depoorter
Mathias Hikketik
Cristel Alderson

Dorpsplein 35
3470 Kortenaken

Tel 011 58 62 61
Tel 011 58 62 63
Fax 011 58 20 93

burgerzaken@kortenaken.be

Vraag je documenten online aan via het e-loket

Openingsuren

Ma – vrij: van 9 tot 12 uur
Ma: van 18 tot 20 uur
Woe: van 13 tot 16.30 uur

Leven Burgerzaken Arbeidskaart