Uittreksel samenstelling van het gezin


Het Uittreksel samenstelling van het gezin of attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

 

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot zichzelf aanvragen:

  • jezelf (enkel voor je eigen gezin)
  • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

 

Procedure

Je kan het attest van gezinssamenstelling opvragen bij je gemeente.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op ‘Mijn dossier’, de online toepassing van het Rijksregister of vraag het aan via het e-loket.

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket aanvragen.

 

Wat meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart.
  • je eigen identiteitskaart.

Burgerzaken

Inge Depoorter
Mathias Hikketik
Cristel Alderson

Dorpsplein 35
3470 Kortenaken

Tel 011 58 62 61
Tel 011 58 62 63
Fax 011 58 20 93

burgerzaken@kortenaken.be

Vraag je documenten online aan via het e-loket

Openingsuren

Ma – vrij: van 9 tot 12 uur
Ma: van 18 tot 20 uur
Woe: van 13 tot 16.30 uur

Leven Burgerzaken Uittreksel samenstelling van het gezin