Beroepskaart voor vreemdelingen


Als je je als buitenlandse onderdaan in België als zelfstandige wilt vestigen, dan moet je een beroepskaart hebben. De beroepskaart geeft je de toestemming een zelfstandige activiteit te verrichten. Een aantal categorieën is vrijgesteld van beroepskaart.

Let wel: de beroepskaart volstaat op zich niet om je als zelfstandige te vestigen. Ook bepaalde kennis, zoals de specifieke beroepsbekwaamheid voor gereglementeerde beroepen, wordt geëist. Het ondernemingsloket(externe website) helpt zelfstandigen in spe bij die stappen.

Voorwaarden

De beroepskaart is noodzakelijk voor iedereen die een zelfstandige activiteit wil aanvatten en die:

  • niet de Belgische nationaliteit heeft.
  • niet de nationaliteit van een van de lidstaten van de EER heeft (de EU-landen plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).
  • niet de Zwitserse nationaliteit heeft.
  • om andere redenen geen vrijstelling heeft voor deze formaliteit

 

Procedure

Als je als buitenlandse zelfstandige een beroepskaart wilt verkrijgen, wijzigen, hernieuwen of vervangen, dan dien je een aanvraag in bij:

  1. een ‘attest van immatriculatie model A’
  2. een ‘bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister’ (= elektronische verblijfskaart type A).

Als je om veiligheidsredenen de aanvraag niet in het land van verblijf kunt indienen, kan je de aanvraag indienen

  • bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in een ander land.
  • bij een ondernemingsloket.

Die laatste mogelijkheid vereist het voorafgaandelijke akkoord van de bevoegde regiominister en van de minister van Binnenlandse Zaken. Zij moet aangevraagd worden bij de bevoegde minister en gemotiveerd en vergezeld zijn van elk bewijsstuk dat de situatie bevestigt.

Burgerzaken

Inge Depoorter
Mathias Hikketik
Cristel Alderson

Dorpsplein 35
3470 Kortenaken

Tel 011 58 62 61
Tel 011 58 62 63
Fax 011 58 20 93

burgerzaken@kortenaken.be

Vraag je documenten online aan via het e-loket

Openingsuren

Ma – vrij: van 9 tot 12 uur
Ma: van 18 tot 20 uur
Woe: van 13 tot 16.30 uur

Leven Burgerzaken Beroepskaart voor vreemdelingen