Elektronische identiteitskaart (eID)


Met een Belgische identiteitskaart (eID) kan je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kan je in het buitenland je nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip waarmee je:

 • je identiteit online kunt bevestigen
 • documenten elektronisch kunt ondertekenen.

Vanaf 15 jaar ben je verplicht om je identiteitskaart altijd bij je te hebben.

 

Voorwaarden

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, krijgen pas automatisch een eID op het moment dat hun Kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

De pasfoto die je meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen van de International Civil Aviation Organization. Het is belangrijk dat je gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

 

Geldigheidsduur

Sinds 1 maart 2014 is de geldigheidsduur van een eID 10 jaar (oudere kaarten blijven nog 5 jaar geldig), uitgezonderd:

 • de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar: 6 jaar geldig.
 • de eID voor personen vanaf 75 jaar: 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

Je vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van je kaart.

Als Belg ben je altijd verantwoordelijk om je eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat je oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Heb je 3 weken voor de vervaldatum van je eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij de dienst Burgerzaken een nieuwe eID aan.

 

Procedure

Aanvragen (met oproepingskaart of op eigen initiatief)

Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijg je, van de gemeente waar je woont, automatisch een oproepingskaart om je eID aan te vragen bij de dienst Burgerzaken van je gemeente. Ook als de geldigheidsperiode van je eID verloopt, krijg je automatisch een oproepingskaart om een nieuwe eID aan te vragen.

In een aantal gevallen kan je ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij je gemeente:

 • als je eID verloren of beschadigd is
 • als je pasfoto niet meer gelijkend is
 • als je van naam of geslacht verandert
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
 • als je een kaart aanvraagt in een andere landstaal.

Ga met je oproepingskaart, een recente pasfoto en je huidige identiteitskaart naar je gemeente om de eID aan te vragen.

Afhalen

Na 2 tot 3 weken krijg je per brief bericht dat je eID klaar ligt.
Om de elektronische handtekening te kunnen gebruiken, staan in die brief ook een pincode en een pukcode.

 • Neem de brief met de codes mee naar het gemeentehuis als je je eID afhaalt.
 • Je pincode kan je bij de afhaling nog wijzigen als je dat wenst (minimum 4, maximum 12 cijfers). Je hebt je pincode nodig elke keer je je eID wil gebruiken.
 • Je hebt je pukcode nodig om je pincode de eerste keer in te stellen of, als je je pincode niet meer kent, de pincode wilt wijzigen of deblokkeren.

Is je eID gestolen of ben je ze kwijt? Volg dan deze procedure.

Belgen in het buitenland

Belgen ouder dan 12 jaar die in het buitenland wonen kunnen een eID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven. De levertermijn is wel langer.

 

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van je eID breng je volgende zaken mee:

 • je oproepingskaart
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto’s, vermeld op de oproepingskaart
 • je huidige identiteitskaart of (in geval van verlies of diefstal) het vervangingsattest.

Bij het afhalen van je eID:

 • uw oude identiteitskaart
 • de brief die je thuis kreeg met de vraag je identiteitskaart af te halen en waarop ook je pin- en pukcode vermeld staan.

 

Bedrag

 • eID: € 19
 • Aanvragen pin- & pukcode: € 5
 • eID spoed (dag + 1): € 155
 • eID spoed (dag + 2): € 100
 • eID spoed centrale (Brussel): € 115

Uitzonderingen

Als je door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst Burgerzaken kunt gaan, kan je een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Neem daarvoor contact op met de dienst Burgerzaken.

Burgerzaken

Inge Depoorter
Mathias Hikketik
Cristel Alderson

Dorpsplein 35
3470 Kortenaken

Tel 011 58 62 61
Tel 011 58 62 63
Fax 011 58 20 93

burgerzaken@kortenaken.be

Vraag je documenten online aan via het e-loket

Openingsuren

Ma – vrij: van 9 tot 12 uur
Ma: van 18 tot 20 uur
Woe: van 13 tot 16.30 uur

Leven Burgerzaken Elektronische identiteitskaart (eID)