VOORNAAMSWIJZIGING

 

Wanneer u wenst te veranderen van voornaam, kan u vanaf nu enkel nog aankloppen bij de administratie van uw gemeente. Alle informatie over tarieven, krijgt u van de desbetreffende dienst, Burgerzaken:

  • Als u in België gedomicilieerd bent: de gemeente waar u bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige).
  • Als u niet meer in België bent gedomicilieerd: de Belgische gemeente waar u laatst was ingeschreven.

 

Leven Burgerzaken Identiteit & nationaliteit Voornaamswijziging