Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap


Heb je een handicap en ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, dan heb je wellicht vaak extra kosten om jezelf te kunnen behelpen. Een integratietegemoetkoming kan je helpen om deze extra kosten te dragen.

 

Voorwaarden

 • Je handicap moet erkend worden, met minstens 7 punten op de schaal van zelfredzaamheid.
 • Je inkomsten en die van je partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
 • Je bent minstens 21 jaar en jonger dan 65 jaar.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Je bent gedomicilieerd en verblijft werkelijk in België.

 

Procedure

 • Om de tegemoetkoming te krijgen moet je eerst een online vragenlijst invullen. Om de vragenlijst in te vullen, heb je een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig en moet je je pincode weten.
 • Na het invullen van de vragenlijst kan je online je aanvraag indienen.
 • De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop je recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, en bij je arts of specialist.
 • Je wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.

Als je recht hebt op de tegemoetkoming, dan ontvang je deze vanaf de maand volgend op de beslissing.Hulp nodig bij het invullen van de vragenlijst? Contacteer dan onze Mobiele Ambtenaar, Tina Luyckx.

 

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Rekeningnummer van de begunstigde

 

Bedrag

Afhankelijk van je graad van zelfredzaamheid, val je in 1 van 5 categorieën. De categorie waartoe je behoort, samen met je inkomen, bepaalt het bedrag dat je jaarlijks ontvangt.

 

Uitzonderingen

Je komt ook in aanmerking voor een integratietegemoetkoming als je

 • jonger dan 21 jaar bent en ofwel:
  • gehuwd of gehuwd geweest bent
  • een kind ten laste hebt
  • een handicap gekregen hebt na het wegvallen van het recht op kinderbijslag
 • niet bent ingeschreven in het bevolkingsregister, maar wel in het vreemdelingenregister, register van ambtenaren van de Europese Unie of register van de bevoorrechte buitenlanders op voorwaarde dat je permanent en daadwerkelijk in België verblijft en voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden:
  • afkomstig van een lidstaat van de Europese Unie
  • afkomstig van Algerije, IJsland, Liechtenstein, Marokko, Noorwegen, Zwitserland of Tunesië en aangesloten bij een sociale zekerheidsregeling of student
  • staatloos
  • vluchteling
  • echtgenoot van, wettelijk samenwonend met of gezinslid van één van de bovenstaande personen
  • tot 21 jaar de verhoogde kinderbijslag ontvangen

Mobiele ambtenaar

Dorien Dereze
Tessa Vanmeldert

Miskom-Dorp 1
3472 Kersbeek-Miskom

Tel  016 77 29 43 (Dorien)
Tel 016 77 29 42 (Tessa)
Fax 016 77 04 19
Leven Burgerzaken Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap