Overlevingspensioen


Het overlevingspensioen is het recht dat weduwen of weduwnaars hebben op het pensioen van hun overleden echtgenoot of echtgenote.

 

Voorwaarden

Je hebt recht op een overlevingspensioen indien:

 • u een bepaalde leeftijd heeft bereikt. Deze leeftijd wordt opgetrokken tot 50 jaar in 2025.
 • het huwelijk minstens één jaar geduurd heeft (of de periode van wettelijke samenwoonst + het huwelijk) op het ogenblik van overlijden, behalve wanneer:
  er een kind ten laste was waarvoor een van de echtgenoten kinderbijslag ontving
  er een kind geboren is uit dit huwelijk
  het overlijden het gevolg is van een ongeval of een beroepsziekte
 • je bepaalde inkomensgrenzen niet overschrijdt (behalve in het geval van een overgangsuitkering).

Wie op het ogenblik van het overlijden van de huwelijkspartner niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarden om een overlevingspensioen te krijgen, kan recht hebben op een overgangsuitkering gedurende:

 • 12 maanden (zonder kinderlast)
 • 24 maanden (met kinderlast)

Voor de uitbetaling van het overlevingspensioen zal je in dat geval moeten wachten tot je van een eigen rustpensioen geniet.

Het recht op een overlevingspensioen vervalt wanneer:

 • je hertrouwt
 • je beroepsinkomsten bepaalde grenzen overschrijden

 

Procedure

De procedure hangt af van het pensioenstelsel waaronder de overledene viel.

Niet-ambtenaren

Om een overlevingspensioen te krijgen, moet je een aanvraag indienen bij uw gemeentebestuur, bij de bevoegde pensioeninstelling of online bij Pensioenaanvraag. De aanvraag hiervoor moet binnen de 12 maanden na het overlijden worden ingediend.

Ambtenaren

Indien je echtgenoot of echtgenote overleden is in actieve dienst, dan vraagt je het overlevingspensioen aan via de laatste werkgever in de overheidssector of rechtstreeks via de Federale Pensioensdienst (FPD).

Indien je echtgenoot of echtgenote al gepensioneerd was en het rustpensioen beheerd werd door de Federale Pensioensdienst (FPD), dan wordt het dossier van het overlevingspensioen op naam van de langstlevende echtgenoot geopend.

 

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart met pincode
 • Rekeningnummer

Burgerzaken

Inge Depoorter
Mathias Hikketik
Cristel Alderson

Dorpsplein 35
3470 Kortenaken

Tel 011 58 62 61
Tel 011 58 62 63
Fax 011 58 20 93

burgerzaken@kortenaken.be

Vraag je documenten online aan via het e-loket

Openingsuren

Ma – vrij: van 9 tot 12 uur
Ma: van 18 tot 20 uur
Woe: van 13 tot 16.30 uur

Leven Burgerzaken Overlevingspensioen