U kunt worden vrijgesteld voor het dragen van de veiligheidsgordel in uw voertuig:

  • als u achteruit rijdt
  • als taxichauffeur bent en een klant vervoert
  • in bepaalde gevallen als u bestuurder of passagier bent in een prioritair voertuig
  • in het bezit bent van een vrijstelling omwille van gewichtige medische tegenindicaties voor het dragen van een veiligheidsgordel.

  Voorwaarden:

Om te bewijzen dat u om medische redenen geen veiligheidsgordel kunt dragen, hebt u een medisch attest nodig.

  Procedure:

Laat een arts het modelattest invullen.
Stuur het ingevulde attest naar:
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Directie Vergunningen en Rijbewijzen
Vooruitgangsstraat 56
1210 Brussel
U krijgt vervolgens een vrijstellingsbewijs toegestuurd.

Het vrijstellingsbewijs is strikt persoonlijk. U moet het bij u hebben wanneer u de veiligheidsgordel niet draagt.

Leven Burgerzaken Rijbewijs Vrijstelling draagplicht gordel