Rustpensioen


Een rustpensioen is een uitkering die je ontvangt als werknemer wanneer je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, voor een eerdere werkperiode. Het statuut werknemer, zelfstandige of ambtenaar, bepaalt hoe je pensioen berekend wordt.

 

Voorwaarden

De wettelijke pensioenleeftijd is in principe 68 jaar zowel voor werknemers, zelfstandigen als ambtenaren. Voor bepaalde categorieën van ambtenaren kan de leeftijdsgrens hoger (bijvoorbeeld voor magistraten) of lager (bijvoorbeeld voor bepaalde militairen of personeelsleden van de geïntegreerde politie) liggen.

Om een rustpensioen te ontvangen, moet je aan volgende drie voorwaarden voldoen:

 • je moet een bepaalde leeftijd hebben bereikt.
 • je mag geen inkomen uit een beroepsactiviteit ontvangen dat een bepaalde grens overschrijdt.
 • je wettelijke bijdragen moeten tijdens de tewerkstelling door je werkgever zijn ingehouden op je werknemersloon.

Onder bepaalde voorwaarden, die verschillen naargelang jouw leeftijd en de duur van uw beroepsloopbaan, kan je met vervroegd pensioen gaan.

 

Procedure

Welke procedure je dient te volgen, hangt af of je werkzaam was als werknemer, zelfstandige of ambtenaar.

Werknemers en zelfstandigen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben en er werknemer geweest zijn, worden vrijgesteld van het indienen van een aanvraag als ze hun pensioen opnemen op de pensioengerechtigde leeftijd van 68 jaar.

Je bent verplicht je pensioen zelf aan te vragen wanneer je:

 • je rustpensioen vervroegd wenst op te nemen, dus vóór de leeftijd van 68 jaar
 • je rustpensioen wenst op te nemen na de leeftijd van 68 jaar
 • je rustpensioen wens op te nemen op de leeftijd eigen aan een bijzonder stelsel (mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart)
 • hoofdverblijfplaats in het buitenland is

Je kan dit ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum aanvragen. Dit kan ofwel:

Als werknemer kan je ook terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD), ofwel in een gewestelijk kantoor, ofwel tijdens een zitdag. Als zelfstandige kan je terecht bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Statutaire ambtenaren dienen hun aanvraag in bij de laatste werkgever in de overheidssector.

 

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart met pincode
 • Rekeningnummer

 

Bedrag

Het bedrag hangt af van:

 • het stelsel waarin je werkt.
 • het aantal gewerkte jaren.
 • je gezinssituatie.

Burgerzaken

Inge Depoorter
Mathias Hikketik
Cristel Alderson

Dorpsplein 35
3470 Kortenaken

Tel 011 58 62 61
Tel 011 58 62 63
Fax 011 58 20 93

burgerzaken@kortenaken.be

Vraag je documenten online aan via het e-loket

Openingsuren

Ma – vrij: van 9 tot 12 uur
Ma: van 18 tot 20 uur
Woe: van 13 tot 16.30 uur

Leven Burgerzaken Rustpensioen