Zorgverzekering


Krijgt u hulp voor dingen die u vroeger zelf kon? Dan heeft u misschien recht op de zorgverzekering.

  Voor wie?

  • u bent lid van een erkende zorgkas en hebt hiervoor uw bijdrage betaald (wie jonger is dan 26 jaar moet geen bijdrage betalen maar komt wel in aanmerking voor de zorgverzekering)
  • u woont sinds 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen of Brussel
  • u bent zwaar zorgbehoevend: voor alledaagse bezigheden (bv. zich wassen, schoonmaken) moet u een beroep doen op familie, vrienden of zorgverleners.

  Wat?

De zorgverzekering is een tegemoetkoming die u krijgt om niet-medische kosten te dekken. Voor bedragen gelieve de dienst Burgerzaken te contacteren.

  Hoe aanvragen?

U neemt contact op met uw ziekenfonds of het OCMW die vervolgens een bezoek aan huis brengen. Samen met u zullen ze kijken of u nog veel zelf kunt doen, dan wel of u hier en daar al eens hulp nodig heeft. Op basis hiervan, zal dan door middel van een score worden beslist of u recht hebt op de zorgverzekering.
Er worden punten gegeven naarmate u dagdagelijkse dingen nog zelf kunt doen of hiervoor de hulp van iemand of een hulpmiddel nodig heeft. Wanneer deze punten opgeteld worden en u heeft 35 punten of meer, dan hebt u recht op de zorgverzekering. Wanneer dit het geval is, krijgt u na drie maanden uw eerste uitkering.
Hebt u in het verleden de zorgverzekering al eens aangevraagd, maar niet gekregen? Laat dit u niet tegenhouden om het opnieuw te proberen. De score of u al dan niet recht hebt, wordt elke keer opnieuw bepaald. Wanneer uw toestand achteruit is gegaan sinds de vorige aanvraag, komt u ditmaal misschien wel in aanmerking.

  Meer informatie

Uw zorgkas, ziekenfonds of het OCMW helpen u graag verder.

Leven Burgerzaken Sociale steun & voordelen Zorgverzekering