Inschrijvingen


 Inschrijvingen dienen bij voorkeur te gebeuren via bko@kortenaken.be

Algemene informatie


Het gemeentebestuur organiseert buitenschoolse kinderopvang voor alle lagereschoolkinderen van 2,5 tot 12 jaar die in de gemeente wonen, er schoollopen of wiens ouders er tewerkgesteld zijn. De gemeente wil zo tegemoet komen aan de vraag naar kinderopvang door een ontspannend, kwalitatief aanbod te bieden in een veilige omgeving, in een aangename rustige sfeer. De opvang ‘Kiekeboe’ wordt georganiseerd voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens vakantieperiodes.

 

  Wijze van inschrijven

Wanneer je kind voor het eerst naar de opvang komt dien je een afspraak te maken met de coördinator. Dit kan telefonisch of via mail.
Je ontvangt dan een onthaalbrochure met de nodige inschrijvingsformulieren.
Bij het eerste contact licht de coördinator de volledige werking (pedagogisch – praktisch – financieel,…) van het IBO toe en geeft uitleg over de in te vullen documenten.
De ouders hebben tijdens dit moment tevens de gelegenheid tot het stellen van vragen.
Voor de aanvang van de opvang of uiterlijk de eerste opvangdag dienen alle formulieren samen met de nodige bewijsstukken terug binnengebracht te worden bij de coördinator of op de opvanglocatie. Wanneer deze documenten in orde zijn wordt het kind toegelaten tot de opvang. Tevens wordt aan de ouders de kans geboden om samen met hun kind een rondleiding te krijgen in het opvanginitiatief vooraleer de eigenlijke opvang van start gaat.

 

  Tarieven

Tariefreglement IBO Kieke-Boe

 

  Verzekering

Elk kind dat is ingeschreven in de opvangvoorziening is gratis verzekerd.

 

  Klachtenprocedure

Heeft u ondanks onze goede zorgen toch nog een opmerking of klacht kan u gebruik maken van het klachtenformulier dat u bij aanvang heeft ontvangen in de onthaalbrochure.

Buitenschoolse Kinderopvang

Gigi Heusdens

Dorpsplein 35
3470 Kortenaken

Tel 011 58 62 76
Fax 011 58 20 93
bko@kortenaken.be

Locaties BKO

BKO Kortenaken
Dorpsplein 33
3470 Kortenaken
Tel 011 58 28 66

BKO Hoeleden
Kerkplein 8
3471 Hoeleden
Tel 016 53 10 69

BKO Waanrode
Boterbergstraat 2
3473 Waanrode
Tel 016 77 88 48

Openingsuren

Schooldagen: van 7 uur tot aanvang school & van einde school tot 19 uur

Schoolvrije dagen: van 7 tot 19 uur

Vakantieperiodes: van 7 tot 19 uur
(enkel locatie Waanrode)

Leven Kinderopvang IBO Kieke-Boe