Inschrijvingen


Wanneer je kind voor het eerst naar de opvang komt dien je een afspraak te maken met de verantwoordelijke van de opvangvoorziening. Dit kan via mail = gigi.heusdens@kortenaken.be of telefonisch via 011/58.62.76.

Onze voorziening is ondertussen overgeschakeld naar een digitaal registratiesysteem I-school. Dit betekent dat de kinderen bij aankomst en vertrek digitaal geregistreerd worden. Het inschrijven voor schoolvrije- en vakantiedagen dient eveneens via dit platform te gebeuren. De facturatie verloopt ook volledig elektronisch. Men ontvangt een emailbericht wanneer er een factuur klaarstaat om geraadpleegd te worden. U krijgt dan zowel het detailoverzicht als de eigenlijke afrekening te zien. Alle informatie m.b.t. de opvang wordt ook via dit platform medegedeeld. Wanneer u de verantwoordelijke heeft gecontacteerd ontvangt u digitaal de nodige documenten om in te schrijven en alle info m.b.t. de opvangvoorziening (HHR – tariefreglement- schriftelijke overeenkomst – formulier sluitingsdagen –  formulier klachtenprocedure). Wanneer u de inschrijvingsformulieren digitaal terug heeft doorgestuurd maakt de verantwoordelijke een dossier aan in I-school. U krijgt dan toegangscodes + een handleiding toegestuurd om in te loggen op ons online platform. Nadien kan u dan zelf wijzigingen aanbrengen en/of toevoegen aan het dossier.        

Algemene informatie


Het gemeentebestuur organiseert buitenschoolse kinderopvang voor alle lagereschoolkinderen van 2,5 tot 12 jaar die in de gemeente wonen, er schoollopen of wiens ouders er tewerkgesteld zijn. De gemeente wil zo tegemoet komen aan de vraag naar kinderopvang door een ontspannend, kwalitatief aanbod te bieden in een veilige omgeving, in een aangename rustige sfeer. De opvang ‘Kiekeboe’ wordt georganiseerd voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens vakantieperiodes.

 

  Tarieven

Tariefreglement IBO Kieke-Boe

 

  Verzekering

Elk kind dat is ingeschreven in de opvangvoorziening is gratis verzekerd.

 

  Klachtenprocedure

Heeft u ondanks onze goede zorgen toch nog en opmerking of klacht kan u gebruik maken van het klachtenformulier dat u bij aanvang digitaal heeft ontvangen.

Buitenschoolse Kinderopvang

Gigi Heusdens

Dorpsplein 35
3470 Kortenaken

Tel 011 58 62 76
Fax 011 58 20 93
bko@kortenaken.be

Locaties BKO

BKO Kortenaken
Dorpsplein 33
3470 Kortenaken
Tel 011 58 28 66
kiekeboe.k@kortenaken.be

BKO Hoeleden
Kerkplein 8
3471 Hoeleden
Tel 016 53 10 69
kiekeboe.h@kortenaken.be

BKO Waanrode
Boterbergstraat 2
3473 Waanrode
Tel 016 77 88 48
kiekeboe.w@kortenaken.be

 

Openingsuren

Schooldagen: van 7 uur tot aanvang school & van einde school tot 19 uur

Schoolvrije dagen: van 7 tot 19 uur

Vakantieperiodes: van 7 tot 19 uur
(enkel locatie Waanrode)

Leven Kinderopvang IBO Kieke-Boe