Fluvius


 

Netbedrijf voor aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering (voorheen Infrax).

Infolijn: 078 35 35 34

 

Dringende oproepen
  • Gasgeur: 0800 65 0 65 (gratis) Hou rekening met deze veiligheidsvoorschriften
  • Storingen en defecten: 078 35 35 00 (zonaal tarief)
  • Kapotte straatverlichting: Gratis online melden
  • Storingen riolering: 078 35 35 00 (zonaal tarief)
  • Spraak- of gehoorgestoord? Waarschuw Fluvius per SMS

 

Klantenkantoren & oplaadpunten budgetmeter

De Watergroep


 

Herbert Hooverplein 23, 3000 Leuven

Voor dringende problemen tijdens de kantooruren (8 – 16.30 uur), bel het algemene klantennummer: 02 238 96 99.

Buiten de kantooruren (vanaf 16.30 uur) neem je contact op met de wachtdienst op het nummer 016 30 13 40 of via mail naar wachtdienst.leuven@dewatergroep.be.

www.dewatergroep.be

Voor verdere informatie kan u terecht op www.dewatergroep.be/tarieven.

Leven Nuttige contactgegevens Nutsvoorzieningen