Studiebeurs 2020-2021


De aanvragen tot het verkrijgen van een of meer van de vermelde beurzen dienen voor 7 mei 2020 vrachtvrij toe te komen op het secretariaat van de Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant, WTCIII, Simon Bolivarlaan 30, bus 11, 1000 Brussel. Desgewenst zal van de aanvraag ontvangst worden gemeld (mits daartoe bij de aanvraag een postzegel wordt gevoegd van 1,00 euro).

Tél/Fax: 02-512 06 26
E-mail: cbeb@misc.irisnet.be

Download de affiche of ga naar de website

Scholen


In Kortenaken zijn vijf scholen gevestigd: een gemeentelijke kleuterschool en vier vrije scholen die kleuter- en/of lager onderwijs aanbieden.

  Gemeentelijke Kleuterschool De Vlindertuin Kersbeek

Kersbeek-Dorp 17
3472 Kersbeek-Miskom
  016 77 84 11
  gkskersbeek@kortenaken.be
www.devlindertuinkersbeek.be
Kleuteronderwijs

  Vrije Kleuterschool De Kiem Ransberg

De Kiem
Rectorijstraat 2
3470 Ransberg
  011 58 78 70
  directie@gvksdekiem.be
www.gvksdekiem.be
Kleuteronderwijs

  Vrije Basisschool Het Toverpotlood Hoeleden

Het Toverpotlood
Hoeledensebaan 84A
3471 Hoeleden
  016 77 15 72
  yves@toverpotlood.be
www.toverpotlood.be
Kleuter- en lager onderwijs

  Vrije Basisschool De Zonnebloem Waanrode

De Zonnebloem
Oude Diestsestraat 4
3473 Waanrode
  016 77 72 67
directiewaanrode@gmail.com
www.vbw-zonnebloem.be
Kleuter- en lager onderwijs

  Vrije Basisschool Trip Trap Kortenaken

Trip Trap
Schoolstraat 1
3470 Kortenaken
  011 58 84 79
  directie@gvbskortenaken.be
www.gvbskortenaken.be
Kleuter- en lager onderwijs

Leven Onderwijs