zoeken

21 juli sluitingsdag 

Opgelet: alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op zaterdag 21 juli.

Aanhoudende droogte - opgelet!  

De laatste dagen heeft onze streek te kampen met een droogteperiode. Zolang de droogte aanhoudt adviseert de brandweerzone ten sterkste de volgende activiteiten niet uit te voeren:

● Het houden van kampvuren of andere open vuren.
● Het afsteken van vuurwerk.
● Het gebruik van onkruidbranders.

Barbeque stellen dienen op een onbrandbare ondergrond geplaatst te worden zodanig dat hete kolen geen grasbrand veroorzaken. Ook blusmiddelen (emmer water, zand) dienen te worden voorzien.

Graag verwijzen wij door naar bijkomende informatie van de preventiedienst:

Pas op met open vuur en wees spaarzaam met water 
Onkruidverbrander
Brandveilig ook buiten
Veilig barbecuen 1
Veilig barbecuen 2

 

Vakantieperiode: denk aan je kids-ID 

Ga je binnenkort op reis? Om naar het buitenland te kunnen reizen, heb je officiële reisdocumenten nodig. Denk er tijdig aan. Het zou jammer zijn je reis te moeten uitstellen of afzeggen omdat je docuemten niet in orde zijn. Voor een aantal landen volstaat een geldige identiteitskaart. Andere landen eisen een paspoort, eventueel met visum of inentingsbewijs. Vergeet ook de Kids-ID niet! 

Als u een Kids-ID wilt aanvragen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen:

  • u moet het ouderlijk gezag hebben over het kind
  • u moet samen met het kind de Kids-ID aanvragen

Meer info vind je hier

Warme dagen, zorg dragen 

We verlangen met zijn allen elk jaar naar het warme weer. Maar elk jaar sterven nog honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak gaat het om alleenstaande ouderen of chronisch zieken. Ga op warme dagen eens kijken of ze zich goed voelen en voldoende vocht binnenkrijgen. Help ook jonge kinderen voldoende te drinken. Laat kinderen NOOIT achter in een geparkeerde auto, ook niet voor twee minuten.
Wees zelf ook voorbereid. Zorg dat je altijd water bij hebt. Hou de weersvoorspellingen in de gaten. Smeer op tijd zonnecrème. Verbouw en bouw hittebestendig. Verzorg ook jezelf en drink voldoende, meer dan gewoonlijk. Hou jezelf en je huis koel.

Wanneer hulp zoeken?
Banale symptomen kunnen de eerste symptomen zijn van ernstige problemen. Drink dan meer water, zoek een koele plek en rust. 
Bel je huisarts bij twijfel. Reageer jij of iemand anders abnormaal op warmte (kortademigheid, overvloedig zweten, …)? Bel dan meteen de spoeddienst en pas eerste hulp toe. 

Op www.warmedagen.be vind je meer info!

 

 

Wees spaarzaam met water 

De afgelopen weken viel er weinig neerslag en volgens de weersverwachtingen zal ook de komende periode droog blijven.  Momenteel zijn er nog geen problemen met de drinkwatervoorziening. De sector volgt de situatie nauwlettend op en zal die maatregelen nemen die nodig zijn om een drinkwatertekort te voorkomen. Op dit ogenblik is er nog geen beperking voor het gebruik van drinkwater.  De gouverneur van Vlaams-Brabant roept alvast iedereen op om spaarzaam om te gaan met water, iets wat we niet alleen zouden moeten doen bij droogte, maar anders ook. Hieronder alvast enkele tips:
  • Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan een lang bad. Een bad laten vollopen vraagt al snel 100 tot 150 liter drinkwater, een hoeveelheid water waarmee je drie keer kan douchen. En met zuinige sproeikoppen, zelfs 5 keer.
  • Laat 's nachts de kraan dicht. Geef het drinkwaterbedrijf zo de kans om de watertorens en reservoirs opnieuw te vullen. Zo heb je ’s ochtends opnieuw heerlijk fris leidingwater.
  • Sproei de plantentuin zo weinig mogelijk. Liever 1 keer per week een kwartier, dan elke dag 5 minuten: de planten zullen dieper wortelen en minder gevoelig worden voor de droogte. Dit kan uiteraard ook perfect met opgevangen regenwater. 
  • Begiet uw bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van de dag, zoals 's ochtends vroeg of 's avonds laat. Het water verdampt dan niet zo snel. Bovendien voorkomt u beschadiging van de planten, want de waterdruppels kunnen bij zonneschijn als een vergrootglas werken en ze verschroeien. 
  • Besproei uw gazon niet. U zult merken dat het zich na een periode van droogte sneller herstelt dan u dacht.
  • Was uw auto met regenwater zolang dat beschikbaar is of sla gewoon een keertje over.

Vakantiewerking 2018 

In de grote vakantie valt er weer heel wat te beleven. Sport, film, spelen, muziek maken,... kies wat je wil en schrijf je nog snel in! 

Hevige regenval 1 juni 2018  

Wie schade geleden heeft als gevolg van de overvloedige regenval moet die schade aangeven aan zijn brandverzekeraar. Het is de brandverzekeraar die de schade zal vergoeden. Het Vlaams Rampenfonds komt enkel tussen voor schade die niet kan verzekerd worden in het kader van de brandverzekering. 
Hoewel het Vlaams Rampenfonds enkel in specifieke gevallen tussenkomt is het aanbevolen om eventuele schade ook te melden aan de gemeente. Het gemeentebestuur zal een aanvraag indienen bij de hogere overheid om de wateroverlast van 1 juni 2018 als ramp te laten erkennen. 
Dit kan via gemeentebestuur@kortenaken.be of per post naar het gemeentebestuur (Dorpsplein 35, Kortenaken) en dit uiterlijk tot en met 16 juli 2018. Wie schade heeft aan landbouwgewassen kan terecht bij de milieuambtenaar via milieu@kortenaken.be en dit uiterlijk tot en met 16 juli 2018.
Wie beschadigde materialen – veroorzaakt door de wateroverlast -  naar het containerpark moet brengen, kan met het betaalbewijs van het containerpark langskomen in het gemeentehuis. De Milieuambtenaar maakt hiervan een bewijs op om in te dienen bij de verzekering om zo de kosten te kunnen recupereren. 

 

Woonsurvey 2018 

De Vlaamse overheid laat tussen februari en september 2018 een grootschalig wetenschappelijk onderzoek uitvoeren rond de woonsituatie in Vlaanderen. Dat onderzoek moet betrouwbare informatie opleveren zodat de Vlaamse overheid haar beslissingen beter kan afstemmen op de noden van de bevolking. 

De uitvoering van het onderzoek werd toevertrouwd aan het onafhankelijke marktonderzoeksbureau Kantar. Op basis van het bevolkingsregister werden er ongeveer 3.500 inwoners in Vlaanderen willekeurig geselecteerd voor deelname aan het onderzoek.

Om mogelijke ongerustheid of argwaan bij burgers te voorkomen naar aanleiding van de Woonsurvey, willen we u informeren over het verloop van het onderzoek.

In eerste instantie zal de geselecteerde persoon een brief en een folder ontvangen met meer informatie over het onderzoek. Behoudens weigering, zal een enquêteur van Kantar zich bij de geselecteerde persoon aanmelden met de vraag om deel te nemen aan een interview. Daarbij is het noodzakelijk dat de geselecteerde persoon of iemand anders in huis is. De enquêteur zal ook een foto nemen van de voorgevel van de woning vanop het openbare
domein.

De respondent beslist ten allen tijde zelf om al dan niet mee te werken aan het onderzoek. Het onderzoek is volledig anoniem en wordt uitsluitend in globale statistieken gegoten.

Voor algemene informatie over het globale onderzoek kunt u steeds contact opnemen met de afdeling Woonbeleid van het agentschap Wonen Vlaanderen op het nummer 02/5538274. Voor meer informatie over de praktische organisatie en uitvoering van het veldwerk en het verloop van de interviews kunt u contact opnemen met Kantar op het nummer 0800/60092.