Kortenaakse openbare verlichting verLED op 5 jaar tijd


De gemeente Kortenaken heeft samen met de beheerder van de openbare verlichting Fluvius een stappenplan uitgewerkt om alle straatlampen om te bouwen naar duurzame LED-lampen.

De Vlaamse overheid verplicht de gemeenten om ten laatste tegen 2030 alle openbare verlichting om te bouwen tot LED-verlichting. De gemeente Kortenaken heeft besloten om dit versneld te doen tegen 2024. Deze versnelde ombouw kadert in het klimaatengagement dat we als gemeente recent zijn aangegaan en is ook een actie in onze meerjarenplanning. We willen als lokaal bestuur namelijk zelf het goede voorbeeld geven en minder CO2 uitstoten.

In Kortenaken staan er 2292 straatlampen met oude milieuonvriendelijke en onzuinige armaturen. In 2020 wordt de as vanaf de gemeentegrens met Geetbets tot aan de Tiensesteenweg in Waanrode aangepakt alsook de as Diestsestraat – Tiensestraat en verschillende kleinere zijstraten. Nadien worden er per jaar verschillende andere straten gedaan zodat alle openbare verlichting tegen 2024 duurzaam is. Onze inwoners zullen van de ombouw geen hinder ondervinden en per dag zullen ongeveer 20 armaturen worden vervangen. We hebben er ook voor gekozen om de verlichting ’s nachts te dimmen tot een niveau van 50%. Omdat elke lamp apart kan aangestuurd worden, kunnen we in de toekomst eventueel nog gerichter verlichten en sommige straatlampen doven.

Momenteel bedraagt de energiekost van de openbare verlichting voor de gemeente jaarlijks € 90.000 waardoor de ombouw tot energiezuinige verlichting een rechtstreekse besparing is voor onze inwoners. De investering van € 1.384.000 wordt via het toekomstfonds van Fluvius betaald en is dus volledig gesubsidieerd.

Provinciale groepsaankopen


Je kan als inwoner van Vlaams-Brabant intekenen op een groepsaanbod voor zonnepanelen,  dak- of muurisolatie, isolerende ramen, warmtepompen of warmtepompboiler.  Grijp dus de kans om je woning nog beter te isoleren en je wooncomfort te laten stijgen. Kiezen voor de provinciale groepsaankopen is drie keer winnen. Niet alleen stoot je minder CO2 uit en bespaar je op je energiefactuur, je helpt ook onze lokale economie bloeien.

Meer info? Surf naar de website van de provincie of neem deel aan een van de infosessies in de buurt.

Slim renoveren met een Benovatiecoach


Je wilt één of meerdere energierenovaties laten uitvoeren maar weet niet goed hoe dit aan te pakken? Wil je “beter” renoveren of Benoveren?

Doe dan een beroep op een Benovatiecoach: Johan Eyben van IGO begeleidt je tijdens dit traject van het begin tot het einde. Je dient enkel een waarborg te betalen van € 100 die je terug krijgt zodra jij en 9 andere inwoners uit Kortenaken de coach inschakelen en je binnen de 2 jaar minstens één energiebesparende benovatiemaatregel laat uitvoeren.

Wat kun je concreet verwachten ?

  1. Grondige energetische doorlichting van je woning door een adviseur van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen.
  2. Opmaak Benovatieplan: een overzicht en prioriteitsvolgorde van de mogelijke renovaties met een netto-raming van de investeringskosten en de energiebesparing.
  3. Begeleiding bij de aanvraag van offertes en het controleren en beoordelen ervan zodat je een aannemer kiest die werkt met correcte materialen, uitvoering en prijs.
  4. Opvolging van de werken zodat het renovatieproject efficiënt en kwaliteitsvol wordt gerealiseerd.
  5. Premiebegeleiding zodat je zeker alle premies krijgt waar je recht op hebt.

Heb je interesse, neem dan contact op met de Benovatiecoach. Wil je een renovatiebegeleiding aanvragen, vul dan de vragenlijst in op energiehuis.igo.be.

Johan Eyben – Benovatiecoach – tel. 0471 66 04 27 – johan.eyben@igo.be of benoveren@igo.be

Kerk Kersbeek noodgedwongen gesloten


Burgemeester Stefaan Devos ziet zich genoodzaakt de parochiekerk Sint-Servatius in Kersbeek met onmiddellijke ingang te sluiten. In het verleden werden er reeds  problemen vastgesteld met de draagstructuur van de brede overkapping van het schip. Op vraag van het gemeentebestuur en met medewerking van Kerkraad Kana werd recent een stabiliteitsingenieur aangesteld om bijkomend advies te vragen en de evolutie op te volgen. Hieruit is gebleken dat de situatie verergerd is en een gevaar vormt. Er is bovendien een reëel gevaar van loskomende bakstenen die door het plafond kunnen vallen. De veiligheid van de kerkgangers kan niet meer worden gegarandeerd en de stabiliteitsingenieur adviseerde dan ook om de kerk te sluiten. In samenspraak met de Kerkraad werd tijdens de eucharistieviering de kerkgemeenschap hiervan op de hoogte gesteld.

De parochiekerk Sint-Servatius is een beschermd monument. Er is een doordachte aanpak nodig om de stabiliteitsproblemen op te lossen. De gemeente Kortenaken en de Kerkraad Kana laten in overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed een restauratiedossier met subsidieaanvraag opmaken. Dit wordt met hoogdringendheid aan de minister ter goedkeuring voorgelegd. Ook de beschermde kerkmuur vertoont al jaren stabiliteitsproblemen en werd in het verleden reeds gestut. De noodzakelijke werkzaamheden aan metsel- en hekwerk worden alvast mee opgenomen in het dossier.

Nieuws Alle berichten