Seniorenweek 15 – 21 November 2021


Eindelijk is het zover! We mogen onze senioren opnieuw hartelijk verwelkomen tijdens de Seniorenweek 2021. Van 15 t/m 21 november voorzien we tal van leuke, muzikale, sportieve en ontspannende activiteiten:

Ma 15/11: Kortenaken zingt
Di 16/11: Bingonamiddag
Wo 17/11: Babbelwandeling
Do 18/11: Sporteldag met als afsluiter Yves Segers
Vr 19/11: PlussersRock, met Disco bar N&A en speciale acts
Zo 21/11: Groot Seniorenfeest met Luc Van Meeuwen

 
Meer info vind je in de brochure van de Seniorenweek.
 
Vragen? Contacteer gerust vrijetijd@kortenaken.be of bel 011 58 62 62.

Beweegaanbod 55+


Spinning 55+

Elke woensdag van 19 tot 20 uur

Locatie: spinningzaal Sporthal De Vruen

Kostprijs: € 40 voor 10-beurten kaart of € 5 per beurt

Inschrijven via zaalwachter@kortenaken.be

Kracht & lenigheid 

Elke donderdag van 10 tot 11 uur

Locatie: polyvalente zaal Sporthal De Vruen

Kostprijs: € 25 voor 10-beurtenkaart (incl. gratis drankje bij volle kaart) of € 2,5 per les

Inschrijven via zaalwachter@kortenaken.be

 

Seniorenwerking

Tina Luyckx

Dorpsplein 35
3470 Kortenaken

Tel  011 58 62 78

Oudervriendelijk Kortenaken


Reeds enkele jaren zetten het OCMW, de gemeente en de Seniorenraad zich volop in om van Kortenaken een gemeente te maken waar het goed is om te wonen voor iedereen, maar vooral voor onze oudere bevolking. Dit doen we met het project ‘Oudervriendelijk Kortenaken’.

We zien immers dat steeds meer mensen ouder worden. Wij zijn er in Kortenaken van overtuigd dat deze grijze en zilveren generatie zeer kostbaar is en we willen het daarom voor hen aangenaam maken om te wonen in onzenlandelijke gemeente. We zijn er immers van overtuigd dat oudere mensen zeker nuttig en nodig zijn in onze maatschappij. Zij dragen iets bij en worden daarom in Kortenaken onze Plussers genoemd. Ben je nu 55+ of 80+ dat maakt geen verschil! Iedereen draagt iets bij vanuit zijn eigen interesses, talenten en ervaring.

Het doel van het project is ervoor te zorgen dat senioren zich goed voelen in Kortenaken en langer thuis kunnen blijven wonen.

  Hoe pakken we dit aan?

Ons project staat op 2 pijlers. Enerzijds willen we onze Plussers zo gelukkig mogelijk maken in onze gemeente en anderzijds willen we hen zo lang mogelijk gezond houden. Natuurlijk zit een gelukkige geest in een gezond lichaam en visa versa.

Om onze mensen zo lang mogelijk gezond te houden, nemen we jaarlijks enkele gezondheidsthema’s uit de taboezone. We zien nog al te vaak dat mensen met gezondheidsklachten te lang wachten om hulp te zoeken. We proberen door mensen in te lichten en te tonen dat ze zeker niet alleen zijn met hun problemen, mensen aan te zetten tijdig hulp te zoeken. Daarnaast proberen we ook structureel thema’s aan te pakken. Denk hierbij bv. aan onze infoavonden rond het gehoor of hartfalen. Voor mensen met gehoorproblemen zijn er nu ringleidingsystemen in de zalen en het onthaal van gemeente en OCMW. Aan de sporthal is een AED-toestel gezet, zodat mensen met hartfalen gered kunnen worden. Samen van het leven en van sport genieten, dat is Sportelen. Ben je de vijftig voorbij en heb je geen zin meer om elke week door weer en wind te gaan sporten? Om voluit te gaan en zo misschien blessures op te lopen? Je vindt het niet zo belangrijk of je de wedstrijd nu wint of verliest? Maar vind je het wél belangrijk dat je tijdens het sporten eens kunt bijkletsen met je vrienden? En dat er regelmatig tijd is om op adem te komen of een grapje te maken? Wel, dan is Sportelen voor jou gemaakt! Sportelen is geen nieuwe activiteit, het is een mentaliteit. Het is zeker geen nieuwe sport, maar wel een nieuw begrip. Samen van het leven en van sport genieten, dat is Sportelen. Het is sporten op eigen tempo, op eigen maat. Want bij het Sportelen is ontspanning minstens even belangrijk als inspanning. Meer info op www.sportelen.be.

We gaan verder op de ingeslagen weg en maken er samen een plaats van waar niemand het nog erg vindt om oud te zijn. Kortom: ‘samen gaan we voor een Oudervriendelijk Kortenaken!’
Hebben jullie vragen over of suggesties voor ons project? Aarzel niet om contact op te nemen met Tina Luyckx van OCMW Kortenaken op 016 77 29 42 of via mail op tina.luyckx@kortenaken.be.

Stichting Alzheimeronderzoek


Stichting Alzheimer Onderzoek vecht al jaren tegen Alzheimer en werkt aan een toekomst zonder dementie. Daarom investeren zij n in het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en aanverwante hersenziekten. Ook jij kan een steentje bijdragen, door een gift of door het organiseren van een actie.

Meer info vind je op https://www.stopalzheimer.be/.

Vrije tijd Senioren